1 Chronicles 24:6
King James Bible
And Shemaiah the son of Nethaneel the scribe, one of the Levites, wrote them before the king, and the princes, and Zadok the priest, and Ahimelech the son of Abiathar, and before the chief of the fathers of the priests and Levites: one principal household being taken for Eleazar, and one taken for Ithamar.

Darby Bible Translation
And Shemaiah the son of Nethaneel the scribe, [one] of the Levites, inscribed them before the king, and the princes, and Zadok the priest, and Ahimelech the son of Abiathar, and the chief fathers of the priests and Levites: one father's house was drawn for Eleazar, and one drawn for Ithamar.

English Revised Version
And Shemaiah the son of Nethanel the scribe, who was of the Levites, wrote them in the presence of the king, and the princes, and Zadok the priest, and Ahimelech the son of Abiathar, and the heads of the fathers' houses of the priests and of the Levites: one fathers' house being taken for Eleazar, and one taken for Ithamar.

World English Bible
Shemaiah the son of Nethanel the scribe, who was of the Levites, wrote them in the presence of the king, and the princes, and Zadok the priest, and Ahimelech the son of Abiathar, and the heads of the fathers' [houses] of the priests and of the Levites; one fathers' house being taken for Eleazar, and one taken for Ithamar.

Young's Literal Translation
And Shemaiah son of Nethaneel the scribe, of the Levites, writeth them before the king and the princes, and Zadok the priest, and Ahimelech son of Abiathar, and heads of the fathers, for priests and for Levites: one house of a father being taken possession of for Eleazar, and one being taken possession of for Ithamar.

1 i Kronikave 24:6 Albanian
Shkruesi Shemajahu, bir i Nathaneelit, një Levit i regjistroi në prani të mbretit, të princave, të priftit Tsadok, të Ahimelekut, birit të Abiathsarit, dhe të të parëve të shtëpive atërore të priftërinjve dhe të Levitëve. U hodh në short një shtëpi atërore për Eleazarin dhe një tjetër për Ithamarin.

Dyr Lauft A 24:6 Bavarian
Dyr Schrifter Schemeien Nettyneelsun, ayn Brender, schrib s nider; und dyr Künig, de Dietwärt, dyr Priester Zädock, dyr Äbjätter Ähimelechsun und de Truchtnhaeupter von de Priester und Brender warnd daa dyrbei. Ie zwo Sippnen wurdnd von de Lazerer und aine von de Ittymärer aushergloosst.

1 Летописи 24:6 Bulgarian
И секретарят Семаия, Натаналовият син, който бе от левитите, ги записа в присъствието на царя, на първенците, на свещеника Садока, на Ахимелеха, Авиатаровия син и на началниците на бащините [домове] на свещениците и на левитите, като се вземеше един бащин дом от Елеазара и един от Итамара.

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
做書記的利未人拿坦業的兒子示瑪雅,在王和首領與祭司撒督,亞比亞他的兒子亞希米勒,並祭司、利未人的族長面前記錄他們的名字,在以利亞撒的子孫中取一族,在以他瑪的子孫中取一族。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
做书记的利未人拿坦业的儿子示玛雅,在王和首领与祭司撒督,亚比亚他的儿子亚希米勒,并祭司、利未人的族长面前记录他们的名字,在以利亚撒的子孙中取一族,在以他玛的子孙中取一族。

歷 代 志 上 24:6 Chinese Bible: Union (Traditional)
作 書 記 的 利 未 人 拿 坦 業 的 兒 子 示 瑪 雅 在 王 和 首 領 , 與 祭 司 撒 督 、 亞 比 亞 他 的 兒 子 亞 希 米 勒 , 並 祭 司 利 未 人 的 族 長 面 前 記 錄 他 們 的 名 字 。 在 以 利 亞 撒 的 子 孫 中 取 一 族 , 在 以 他 瑪 的 子 孫 中 取 一 族 。

歷 代 志 上 24:6 Chinese Bible: Union (Simplified)
作 书 记 的 利 未 人 拿 坦 业 的 儿 子 示 玛 雅 在 王 和 首 领 , 与 祭 司 撒 督 、 亚 比 亚 他 的 儿 子 亚 希 米 勒 , 并 祭 司 利 未 人 的 族 长 面 前 记 录 他 们 的 名 字 。 在 以 利 亚 撒 的 子 孙 中 取 一 族 , 在 以 他 玛 的 子 孙 中 取 一 族 。

1 Chronicles 24:6 Croatian Bible
Popisao ih je Netanelov sin Šemaja, pisar od Levijeva plemena, pred kraljem, knezovima, svećenikom Sadokom, Ebjatarovim sinom Ahimelekom, pred poglavarima porodica među svećenicima i levitima, uzevši po jednu porodicu za Eleazara, a po jednu opet za Itamara.

První Paralipomenon 24:6 Czech BKR
I popsal je Semaiáš syn Natanaelův, písař z pokolení Léví před králem a knížaty, a Sádochem knězem a Achimelechem synem Abiatarovým i knížaty čeledí otcovských mezi kněžími a Levíty, tak že dům otcovský jeden zaznamenán Eleazarovi, tolikéž druhý zaznamenán Itamarovi.

Første Krønikebog 24:6 Danish
Skriveren Sjemaja, Netan'els Søn af Levis Slægt, optegnede dem i Paasyn af Kongen, Øversterne, Præsten Zadok, Ahimelek, Ebjatars Søn, og Overhovederne for Præsternes og Leviternes Fædrenehuse. Der udtoges eet Fædrenehus af Itamar for hvert to af Eleazar.

1 Kronieken 24:6 Dutch Staten Vertaling
En Semaja, de zoon van Nethaneel, de schrijver, uit de Levieten, schreef hen op, voor het aangezicht des konings, en van de vorsten, en van den priester Zadok, en van Achimelech, den zoon van Abjathar, en van de hoofden der vaderen onder de priesters en onder de Levieten; een vaderlijk huis werd genomen voor Eleazer, en desgelijks werd genomen voor Ithamar.

1 Krónika 24:6 Hungarian: Karoli
És beírá õket Semája, a Nétanéel fia, a Lévi [nemzetségébõl] való íródeák, a király elõtt és a fejedelmek elõtt, Sádók pap elõtt; Ahimélek elõtt, ki Abjátár fia vala, és a papoknak és Lévitáknak családfõi elõtt. Egy család sorsoltatott az Eleázár és egy az Itamár [nemzetségébõl.]

Kroniko 1 24:6 Esperanto
Kaj enskribis ilin SXemaja, filo de Netanel, skribisto el la Levidoj, antaux la regxo kaj la estroj, antaux la pastro Cadok, antaux Ahximelehx, filo de Ebjatar, kaj antaux la cxefoj de patrodomoj de la pastroj kaj de la Levidoj; unu loto estis por patrodomo de Eleazaridoj, kaj unu loto estis por patrodomo de Itamaridoj.

ENSIMMÄINEN AIKAKIRJA 24:6 Finnish: Bible (1776)
Ja Semaja kirjoittaja, Netaneelin poika Leviläisistä, kirjoitti heidät kuninkaan edessä, ja päämiesten ja papin Zadokin, ja Ahimelekin Abjatarin pojan, ja pappein ja Leviläisten, ja ylimmäisten isäin edessä: yksi isän huone otettiin Eleasarin edestä ja toinen otettiin sitte Itamarin edestä.

Westminster Leningrad Codex
וַֽיִּכְתְּבֵ֡ם שְֽׁמַֽעְיָה֩ בֶן־נְתַנְאֵ֨ל הַסֹּופֵ֜ר מִן־הַלֵּוִ֗י לִפְנֵ֨י הַמֶּ֤לֶךְ וְהַשָּׂרִים֙ וְצָדֹ֣וק הַכֹּהֵ֗ן וַאֲחִימֶ֙לֶךְ֙ בֶּן־אֶבְיָתָ֔ר וְרָאשֵׁי֙ הָֽאָבֹ֔ות לַכֹּהֲנִ֖ים וְלַלְוִיִּ֑ם בֵּֽית־אָ֣ב אֶחָ֗ד אָחֻז֙ לְאֶלְעָזָ֔ר וְאָחֻ֥ז ׀ אָחֻ֖ז לְאִיתָמָֽר׃ פ

WLC (Consonants Only)
ויכתבם שמעיה בן־נתנאל הסופר מן־הלוי לפני המלך והשרים וצדוק הכהן ואחימלך בן־אביתר וראשי האבות לכהנים וללוים בית־אב אחד אחז לאלעזר ואחז ׀ אחז לאיתמר׃ פ

1 Chroniques 24:6 French: Darby
Et Shemahia, fils de Nethaneel, le scribe, d'entre les Levites, les inscrivit en la presence du roi, et des chefs, et de Tsadok, le sacrificateur, et d'Akhimelec, fils d'Abiathar, et des chefs des peres des sacrificateurs et des Levites: une maison de pere etait tiree pour Eleazar, et une etait tiree pour Ithamar.

1 Chroniques 24:6 French: Louis Segond (1910)
Schemaeja, fils de Nethaneel, le secrétaire, de la tribu de Lévi, les inscrivit devant le roi et les princes, devant Tsadok, le sacrificateur, et Achimélec, fils d'Abiathar, et devant les chefs des maisons paternelles des sacrificateurs et des Lévites. On tira au sort une maison paternelle pour Eléazar, et on en tira une autre pour Ithamar.

1 Chroniques 24:6 French: Martin (1744)
Et Sémahja fils de Nathanaël scribe, qui était de la Tribu de Lévi, les mit par écrit en la présence du Roi, des principaux [du peuple], de Tsadoc le Sacrificateur, d'Ahimélec, fils d'Abiathar, et des Chefs des pères [des familles] des Sacrificateurs, et de celles des Lévites. Le [chef] d'une maison de père se tirait pour Eléazar, et celui qui était tiré [après], se tirait pour Ithamar.

1 Chronik 24:6 German: Modernized
Und der Schreiber Semaja, der Sohn Nethaneels, aus den Leviten, beschrieb sie vor dem Könige und vor den Obersten und vor Zadok, dem Priester, und vor Ahimelech, dem Sohne Abjathars, und vor den obersten Vätern unter den Priestern und Leviten; nämlich ein Vaterhaus für Eleasar und das andere für Ithamar.

1 Chronik 24:6 German: Luther (1912)
Und der Schreiber Semaja, der Sohn Nathanaels, aus den Leviten, schrieb sie auf vor dem König und vor den Obersten und vor Zadok, dem Priester,und vor Ahimelech, dem Sohn Abjathars, und vor den Obersten der Vaterhäuser unter den Priestern und Leviten, nämlich je ein Vaterhaus für Eleasar und das andere für Ithamar.

1 Chronik 24:6 German: Textbibel (1899)
Und Semaja, der Sohn Nethaneels, der Schreiber aus der Zahl der Leviten, schrieb sie auf in Gegenwart des Königs und der Fürsten und des Priesters Zadok und Ahimelechs, des Sohnes Abjathars, sowie der Familienhäupter der Priester und Leviten. Je eine Familie wurde von der Linie Eleasar und je eine von der Linie Ithamar ausgelost.

1 Cronache 24:6 Italian: Riveduta Bible (1927)
Scemaia, figliuolo di Nathaneel, il segretario, ch’era della tribù di Levi, li iscrisse in presenza del re e dei principi, in presenza del sacerdote Tsadok, di Ahimelec, figliuolo di Ebiathar, e in presenza dei capi delle famiglie patriarcali dei sacerdoti e dei Leviti. Si tirò a sorte una casa patriarcale per Eleazar, e, proporzionalmente, per Ithamar.

1 Cronache 24:6 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E Semaia, figliuolo di Natanael, Scriba, della tribù di Levi, li descrisse davanti al re, e davanti a’ capi del popolo, ed al sacerdote Sadoc, e ad Ahimelec, figliuolo di Ebiatar, ed a’ capi delle famiglie paterne de’ sacerdoti, e de’ Leviti; una casa paterna si prendeva de’ discendenti di Eleazaro, ed un’altra congiuntamente di que’ d’Itamar.

1 TAWARIKH 24:6 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka nama-namanya disuratkan oleh Semaya bin Netaniel, jurutulis yang dari pada orang Lewi, yaitu di hadapan baginda dan segala penghulu dan imam Zadok dan Ahimelekh bin Abyatar dan segala kepala bapa-bapa di antara segala imam dan di antara segala orang Lewi, tiap-tiap kali diambil seisi rumah dari pada Eleazar dan seisi rumah dari pada Itamar.

I Paralipomenon 24:6 Latin: Vulgata Clementina
Descripsitque eos Semeias filius Nathanaël scriba Levites, coram rege et principibus, et Sadoc sacerdote, et Ahimelech filio Abiathar, principibus quoque familiarum sacerdotalium, et Leviticarum : unam domum, quæ ceteris præerat, Eleazar : et alteram domum, quæ sub se habebat ceteros, Ithamar.

1 Chronicles 24:6 Maori
He mea tuhituhi ratou na Hemaia karaipi, tama a Netaneere, o nga Riwaiti, ki te aroaro o te kingi, o nga rangatira, o Haroko tohunga raua ko Ahimereke tama a Apiatara, ki te aroaro ano o nga upoko o nga whare o nga matua o nga tohunga, o nga Riwa iti: kotahi whare matua i riro mo Ereatara, kotahi i riro mo Itamara.

1 Krønikebok 24:6 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Skriveren Semaja, Netanels sønn, av Levi stamme, skrev dem op, mens kongen og høvdingene og presten Sadok og Akimelek, Ebjatars sønn, og familiehodene for prestene og levittene så på det; de tok ut en familie for Eleasar og derefter skiftevis en for Itamar.

1 Crónicas 24:6 Spanish: Reina Valera 1909
Y Semeías escriba, hijo de Nathanael, de los Levitas, escribiólos delante del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc el sacerdote, y de Ahimelech hijo de Abiathar, y de los príncipes de las familias de los sacerdotes y Levitas: y adscribían una famili

1 Crónicas 24:6 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y Semaías escriba, hijo de Natanael, de los levitas, los escribió delante del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc el sacerdote, y de Ahimelec hijo de Abiatar, y de los príncipes de las familias de los sacerdotes y levitas; y adscribían una familia a Eleazar, y a Itamar otra.

1 Crônicas 24:6 Portuguese: Bíblia King James Atualizada
O escriba Semaías, filho do levita Natanael, registrou os nomes deles na presença do rei, dos líderes e oficiais, dos sacerdotes Zadoque e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas; as famílias de Eleazar e de Itamar foram sorteadas de modo alternado, ora uma, ora outra.

1 Crônicas 24:6 Portuguese: João Ferreira de Almeida Atualizada
E os registrou Semaías, filho de Netanel, o escrivão dentre os levitas, diante do rei, dos príncipes, de Zadoque, o sacerdote, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes das casas paternas entre os sacerdotes e entre os levitas, tomando-se uma casa paterna para Eleazar, e outra para Itamar.   

1 Cronici 24:6 Romanian: Cornilescu
Şemaia, fiul lui Netaneel, scriitorul, din seminţia lui Levi, i -a scris înaintea împăratului şi mai marilor, înaintea preotului Ţadoc şi Ahimelec, fiul lui Abiatar, şi înaintea căpeteniilor caselor părinteşti ale preoţilor şi Leviţilor. Au tras la sorţi cîte o casă părintească pentru Eleazar, şi au tras şi cîte una pentru Itamar.

1-я Паралипоменон 24:6 Russian: Synodal Translation (1876)
и записывал их Шемаия, сын Нафанаила, писец из левитов, пред лицем царя и князей и пред священником Садоком и Ахимелехом, сыном Авиафара, и пред главами семейств священнических и левитских: брали при бросании жребия одно семейство из рода Елеазарова, потом брали из рода Ифамарова.

1-я Паралипоменон 24:6 Russian koi8r
и записывал их Шемаия, сын Нафанаила, писец из левитов, пред лицем царя и князей и пред священником Садоком и Ахимелехом, сыном Авиафара, и пред главами семейств священнических и левитских: брали [при] [бросании жребия] одно семейство из [рода] Елеазарова, потом брали из [рода] Ифамарова.[]

Krönikeboken 24:6 Swedish (1917)
Och Semaja, Netanels son, sekreteraren, av Levi stam, tecknade upp dem i närvaro av konungen, furstarna och prästen Sadok och Ahimelek, Ebjatars son, och i närvaro av huvudmännen för prästernas och leviternas familjer. Lotterna drogos skiftevis för Eleasars och för Itamars familjer.

1 Chronicles 24:6 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At si Semeias na anak ni Nathanael na kalihim, na sa mga Levita ay isinulat sila sa harapan ng hari, at ng mga prinsipe, at si Sadoc na saserdote, at ni Ahimelech na anak ni Abiathar, at ng mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang ng mga saserdote, at ng mga Levita: isang sangbahayan ng mga magulang ay kinuha para sa kay Eleazar, at isa'y kinuha para sa kay Ithamar.

1 พงศาวดาร 24:6 Thai: from KJV
และเชไมอาห์บุตรชายนาธันเอลอาลักษณ์ ผู้เป็นพวกเลวี ได้บันทึกไว้ต่อพระพักตร์กษัตริย์ ต่อหน้าเจ้านาย และศาโดกปุโรหิต และอาหิเมเลคบุตรชายอาบียาธาร์ และต่อหน้าประมุขของบรรพบุรุษของปุโรหิตและของคนเลวี เขาจับสลากครอบครัวหนึ่งจากเอเลอาซาร์ และจับสลากครอบครัวหนึ่งจากอิธามาร์

1 Tarihler 24:6 Turkish
Levili Netanel oğlu Yazman Şemaya, kralın ve görevlileri Kâhin Sadok, Aviyatar oğlu Ahimelek, kâhinler ve Levililerin boy başlarının gözü önünde kura çekimini kaydetti. Kura sırayla, bir Elazar ailesinden, bir İtamar ailesinden çekildi.

1 Söû-kyù 24:6 Vietnamese (1934)
Sê-ma-gia, con trai của Na-tha-na-ên, người ký lục, thuộc trong chi phái Lê-vi, biên tên chúng vào sổ tại trước mặt vua và trước mặt các quan trưởng, trước mặt thầy tế lễ Xa-đốc, A-hi-mê-léc, con trai của A-bia-tha, và trước mặt các trưởng tộc của những thầy tế lễ và người Lê-vi; trong con cháu Ê-lê-a-sa bắt thăm lấy một họ hàng, rồi trong con cháu Y-tha-ma cũng bắt thăm lấy một họ hàng.

1 Chronicles 24:5
Top of Page
Top of Page