Revelation 15:2
King James Bible
And I saw as it were a sea of glass mingled with fire: and them that had gotten the victory over the beast, and over his image, and over his mark, and over the number of his name, stand on the sea of glass, having the harps of God.

Darby Bible Translation
And I saw as a glass sea, mingled with fire, and those that had gained the victory over the beast, and over its image, and over the number of its name, standing upon the glass sea, having harps of God.

English Revised Version
And I saw as it were a glassy sea mingled with fire; and them that come victorious from the beast, and from his image, and from the number of his name, standing by the glassy sea, having harps of God.

World English Bible
I saw something like a sea of glass mixed with fire, and those who overcame the beast, his image, and the number of his name, standing on the sea of glass, having harps of God.

Young's Literal Translation
and I saw as a sea of glass mingled with fire, and those who do gain the victory over the beast, and his image, and his mark, and the number of his name, standing by the sea of the glass, having harps of God,

Zbulesa 15:2 Albanian
Dhe pashë një si det të qelqtë, të përzier me zjarr dhe në këmbë mbi detin e qelqtë, ata që kishin mundur bishën, figurën e saj, dhe damkën e saj edhe numrin e emrit të saj. Ata kishin qestet e Perëndisë,

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 15:2 Armenian (Western): NT
Տեսայ նաեւ որպէս թէ ապակեղէն ծով մը՝ կրակով խառնուած. անոնք որ յաղթած էին գազանին, անոր պատկերին եւ անոր անունին թիւին, կայնած էին ապակեղէն ծովուն վրայ՝ ունենալով Աստուծոյ քնարները:

Apocacalypsea. 15:2 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta ikus neçan beirazco itsassobat beçala suz nahastecatua: eta victoria eraman vkan çutenac bestiaganic, eta haren imaginaganic, eta haren mercaganic, eta haren icenaren contuaganic, ceudela itsasso beirazco irudian, eta cituztela Iaincoaren guittarrác:

D Offnbarung 15:2 Bavarian
Dann saah i öbbs, was yn aynn glasern Mör glich und mit Feuer präschglt war. Und d Siger über s Vich, über sein Standbild und über sein Namenszal stuenddnd auf dönn glasern Mör mit Härpfenn, wo s von n Herrgot kriegt hietnd.

Откровение 15:2 Bulgarian
И видях [нещо] като стъклено море, размесено с огън, и [че] тия, които бяха победили звяра и образа му и числото на името му, стояха при стъкленото море, държейки Божии арфи.

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我看見彷彿有玻璃海,其中有火摻雜,又看見那些勝了獸和獸的像並牠名字數目的人,都站在玻璃海上,拿著神的琴,

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我看见仿佛有玻璃海,其中有火掺杂,又看见那些胜了兽和兽的像并它名字数目的人,都站在玻璃海上,拿着神的琴,

启 示 录 15:2 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 看 見 彷 彿 有 玻 璃 海 , 其 中 有 火 攙 雜 。 又 看 見 那 些 勝 了 獸 和 獸 的 像 並 他 名 字 數 目 的 人 , 都 站 在 玻 璃 海 上 , 拿 著 神 的 琴 ,

启 示 录 15:2 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 看 见 彷 佛 有 玻 璃 海 , 其 中 有 火 搀 杂 。 又 看 见 那 些 胜 了 兽 和 兽 的 像 并 他 名 字 数 目 的 人 , 都 站 在 玻 璃 海 上 , 拿 着 神 的 琴 ,

Otkrivenje 15:2 Croatian Bible
I vidjeh kao neko more od prozirca pomiješano s ognjem. Oni koji pobijediše Zvijer i kip njezin i broj imena njezina stoje u moru od prozirca s citrama Božjim u ruci.

Zjevení Janovo 15:2 Czech BKR
A viděl jsem jako moře sklené, smíšené s ohněm, a ty, kteříž zvítězili nad šelmou a obrazem jejím a nad charakterem jejím i nad počtem jména jejího, ani stojí nad tím mořem skleným, majíce harfy Boží,

Aabenbaringen 15:2 Danish
Og jeg saa som et Glarhav, blandet med Ild, og dem, som sejrende gik ud af Kampen med Dyret og dets Billede og dets Navns Tal, staaende ved Glarhavet og holdende Guds Harper.

Openbaring 15:2 Dutch Staten Vertaling
En ik zag als een glazen zee, met vuur gemengd; en die de overwinning hadden van het beest, en van zijn beeld, en van zijn merkteken, en van het getal zijns naams, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de citers Gods;

Jelenések 15:2 Hungarian: Karoli
És láték úgymint üvegtengert tûzzel elegyítve; és azokat, a kik diadalmasok a fenevadon és az õ képén, és bélyegén és az õ nevének számán, látám állani az üvegtenger mellett, a kiknek kezében valának az Istennek hárfái.

Apokalipso de sankta Johano 15:2 Esperanto
Kaj mi vidis kvazaux vitran maron, miksitan kun fajro; kaj tiujn, kiuj venkis la beston kaj gxian bildon kaj la numeron de gxia nomo; kaj ili staris sur la vitra maro, havante harpojn de Dio.

Johanneksen ilmestys 15:2 Finnish: Bible (1776)
Ja minä näin niinkuin lasisen meren, tulella sekoitetun, ja ne, jotka pedosta voiton saaneet olivat ja hänen kuvastansa ja hänen merkistänsä ja hänen nimensä luvusta, seisovan lasisen meren päällä, ja heillä oli Jumalan kanteleet,

Nestle GNT 1904
Καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην πυρί, καὶ τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἑστῶτας ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην, ἔχοντας κιθάρας τοῦ Θεοῦ.

Westcott and Hort 1881
Καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην πυρί, καὶ τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἑστῶτας ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην, ἔχοντας κιθάρας τοῦ θεοῦ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην πυρί, καὶ τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἑστῶτας ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην, ἔχοντας κιθάρας τοῦ θεοῦ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ εἴδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην πυρί, καὶ τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, ἑστῶτας ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην, ἔχοντας κιθάρας τοῦ θεοῦ.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην πυρί, καὶ τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἑστῶτας ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην, ἔχοντας τὰς κιθάρας τοῦ Θεοῦ.

Tischendorf 8th Edition
καί ὁράω ὡς θάλασσα ὑάλινος μίγνυμι πῦρ καί ὁ νικάω ἐκ ὁ θηρίον καί ἐκ ὁ εἰκών αὐτός καί ἐκ ὁ ἀριθμός ὁ ὄνομα αὐτός ἵστημι ἐπί ὁ θάλασσα ὁ ὑάλινος ἔχω κιθάρα ὁ θεός

Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην πυρί, καὶ τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ χαράγματος ἀυτοῦ, ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, ἑστῶτας ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην, ἔχοντας κιθάρας τοῦ Θεοῦ,

Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην πυρί καὶ τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ χαράγματος αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἑστῶτας ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην ἔχοντας κιθάρας τοῦ θεοῦ

Apocalypse 15:2 French: Darby
Et je vis comme une mer de verre, melee de feu, et ceux qui avaient remporte la victoire sur la bete, et sur son image, et sur le nombre de son nom, se tenant debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu.

Apocalypse 15:2 French: Louis Segond (1910)
Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu.

Apocalypse 15:2 French: Martin (1744)
Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient obtenu la victoire sur la bête, sur son image, sur sa marque, et sur le nombre de son nom, se tenant sur la mer qui était comme de verre, et ayant les harpes de Dieu,

Offenbarung 15:2 German: Modernized
Und sah als ein gläsern Meer, mit Feuer gemenget; und die den Sieg behalten hatten an dem Tier und seinem Bilde und seinem Malzeichen und seines Namens Zahl, daß sie stunden an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen.

Offenbarung 15:2 German: Luther (1912)
Und ich sah wie ein gläsernes Meer, mit Feuer gemengt; und die den Sieg behalten hatten an dem Tier und seinem Bild und seinem Malzeichen und seines Namens Zahl, standen an dem gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes

Offenbarung 15:2 German: Textbibel (1899)
Und ich sah wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt; und, die da siegten an dem Tier und seinem Bild und an der Zahl seines Namens, stehen auf dem gläsernen Meer, mit Cithern Gottes.

Apocalisse 15:2 Italian: Riveduta Bible (1927)
E vidi come un mare di vetro e di fuoco e quelli che aveano ottenuta vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome, i quali stavano in piè sul mare di vetro avendo delle arpe di Dio.

Apocalisse 15:2 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Io vidi adunque come un mare di vetro, mescolato di fuoco; e quelli che aveano ottenuta vittoria della bestia, e della sua immagine, e del suo marchio, e dal numero del suo nome; i quali stavano in piè in sul mare di vetro, avendo delle cetere di Dio.

WAHYU 15:2 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Lalu aku tampak seakan-akan laut kaca bercampur api, dan segala orang yang sudah menewaskan binatang itu dan patungnya dan angka bilangan namanya itu, berdiri di tepi laut kaca memegang segala kecapi Allah,

Revelation 15:2 Kabyle: NT
Walaɣ am akken d lebḥeṛ n djaj ixelḍen akk-d tmes, wid iɣelben leɛqiṛa d lmeṣnuɛ-is akk-d numṛu n isem-is, bedden ɣef lebḥeṛ-nni n djaj. ?ṭfen snitrat i sen-d-yefka Sidi Ṛebbi,

Apocalypsis 15:2 Latin: Vulgata Clementina
Et vidi tamquam mare vitreum mistum igne, et eos, qui vicerunt bestiam, et imaginem ejus, et numerum nominis ejus, stantes super mare vitreum, habentes citharas Dei :

Revelation 15:2 Maori
A ka kite ahau he mea e rite ana ki te moana karaihe, he mea whakananu ki te kapura; me te hunga i kaha i te kararehe, i tona whakapakoko hoki, i tana tohu, i te whika ano hoki o tona ingoa, e tu ana i runga i te moana karaihe, kei a ratou ano ng a hapa a te Atua.

Apenbaring 15:2 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og jeg så likesom et glasshav blandet med ild; og dem som hadde seiret over dyret og dets billede og dets navns tall, så jeg stå ved glasshavet med Guds harper i hånd;

Apocalipsis 15:2 Spanish: Reina Valera 1909
Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego; y los que habían alcanzado la victoria de la bestia, y de su imagen, y de su señal, y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios.

Apocalipsis 15:2 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego; y vi los que habían alcanzado la victoria de la bestia, y de su imagen, y de su marca, y del número de su nombre, estar sobre el mar semejante al vidrio, teniendo las arpas de Dios.

Apocalipse 15:2 Portuguese: Bíblia King James Atualizada
Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo; e, em pé, junto ao mar, todos que haviam vencido a Besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles empunhavam as harpas que haviam sido entregues por Deus,

Apocalipse 15:2 Portuguese: João Ferreira de Almeida Atualizada
E vi como que um mar de vidro misturado com fogo; e os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro, e tinham harpas de Deus.   

Apocalipsa 15:2 Romanian: Cornilescu
Şi am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc; şi pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mînă, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei, şi ai numărului numelui ei.

Откровение 15:2 Russian: Synodal Translation (1876)
И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем;и победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии,

Откровение 15:2 Russian koi8r
И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии,

Revelation 15:2 Shuar New Testament
Nuyß antumianka aintsan ti saar jijiai pachimpramun wainkiamjai. Ni Kßanmatkarincha Entsaya Yajasman tura ni nakumkamurincha nupetkarma nu nui wajaarmai. Tura niin arpa tuntuitiain Yus S·sarmai.

Uppenbarelseboken 15:2 Swedish (1917)
Och jag fick se något som såg ut såsom ett glashav, blandat med eld. Och jag såg dem som hade vunnit seger över vilddjuret, med dess bild och dess namns tal, stå vid glashavet, med Guds harpor i sina händer.

Ufunua was Yohana 15:2 Swahili NT
Kisha nikaona kitu kama bahari ya kioo, imechanganywa na moto. Nikawaona pia wale watu waliomshinda yule mnyama na sanamu yake na ambaye jina lake lilitajwa kwa ile tarakimu. Watu hao walikuwa wamesimama kando ya hiyo bahari ya kioo, wakiwa na vinubi walivyopewa na Mungu.

Pahayag 15:2 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At nakita ko ang gaya ng isang dagat na bubog na may halong apoy, at yaong nangagtagumpay sa hayop, at sa kaniyang larawan, at sa bilang ng kaniyang pangalan, ay nangakatayo sa tabi ng dagat na bubog, na may mga alpa ng Dios.

วิวรณ์ 15:2 Thai: from KJV
ข้าพเจ้าเห็นเป็นเหมือนทะเลแก้วปนไฟ และบรรดาคนที่มีชัยต่อสัตว์ร้าย และรูปของมัน และเครื่องหมายของมัน และเลขประจำชื่อของมัน ยืนอยู่บนทะเลแก้วนั้น พวกเขาถือพิณเขาคู่ของพระเจ้า

Vahiy 15:2 Turkish
Ateşle karışık camdan deniz gibi bir şey gördüm. Canavara, heykeline ve adını simgeleyen sayıya karşı zafer kazananlar, ellerinde Tanrının verdiği lirlerle cam denizin üzerinde durmuşlardı.

Откровение 15:2 Ukrainian: NT
І бачив я наче шклянне море, змішане з огнем і тих, що побідили зьвіра, і образ його, як стояли на шклянному морі, маючи кобзи Божі.

Revelation 15:2 Uma New Testament
Pai' kuhilo to hewa tahi' kawela' -na, hiloa-na hewa kaca mogalo apu. Pai' hi wiwi' tahi' to hewa kaca toe kuhilo wori' tauna mokore. Tauna toera, tauna to mpodagi binata to dada'a toei, apa' oja' -ra mponyompa-i, oja' -ra mponyompa pinotau-na ba mpotarima tanda angka to mpotandai hanga' -na. Tauna topedagi toera mokore hi wiwi' tahi' to hewa kaca toe, ngkakamu kasapi to nawai' -raka Alata'ala.

Khaûi-huyeàn 15:2 Vietnamese (1934)
Tôi thấy như biển bằng pha ly lộn với lửa, những kẻ đã thắng con thù và hình tượng nó cùng số của tên nó, đứng bên biển pha ly đó mà nâng đờn cầm của Ðức Chúa Trời.

Revelation 15:1
Top of Page
Top of Page