Revelation 4:1
King James Bible
After this I looked, and, behold, a door was opened in heaven: and the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me; which said, Come up hither, and I will shew thee things which must be hereafter.

Darby Bible Translation
After these things I saw, and behold, a door opened in heaven, and the first voice which I heard as of a trumpet speaking with me, saying, Come up here, and I will shew thee the things which must take place after these things.

English Revised Version
After these things I saw, and behold, a door opened in heaven, and the first voice which I heard, a voice as of a trumpet speaking with me, one saying, Come up hither, and I will shew thee the things which must come to pass hereafter.

World English Bible
After these things I looked and saw a door opened in heaven, and the first voice that I heard, like a trumpet speaking with me, was one saying, "Come up here, and I will show you the things which must happen after this."

Young's Literal Translation
After these things I saw, and lo, a door opened in the heaven, and the first voice that I heard is as of a trumpet speaking with me, saying, 'Come up hither, and I will shew thee what it behoveth to come to pass after these things;'

Zbulesa 4:1 Albanian
Pas këtyre gjërave, pashë dhe ja, një derë u hap në qiell dhe zëri i parë që kisha dëgjuar të fliste me mua si bori, tha: ''Ngjitu këtu dhe do të të tregoj gjërat që duhet të ndodhin pas këtyre gjërave''.

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 4:1 Armenian (Western): NT
Ասկէ ետք՝ նայեցայ, եւ ահա՛ դուռ մը բացուած էր երկինքի մէջ, ու ինծի հետ խօսող առաջին ձայնը - փողի մը պէս - որ լսած էի՝ ըսաւ. «Հո՛ս բարձրացիր, եւ ցոյց պիտի տամ քեզի ինչ որ պէտք է ըլլայ ասկէ ետք»:

Apocacalypsea. 4:1 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Gauça hauen buruän beha neçan, eta huná, borthabat irequia ceruän: eta lehen ençun vkan nuen voza, cen enequin minço liçaten trompetta batena beçalaco, cioela, Igan adi huna, eta eracutsiren drauat cer gauça eguin behar diraden hemendic harát:

D Offnbarung 4:1 Bavarian
Drafter saah *i*, dyr Johanns, ayn Tür in n Himml, dö wo aufgmacht war; und dö Stimm, wo vorher gan mir gsprochen hiet und wie ayn Saunn klang, gsait gan mir: "Kimm aufher; und i zaig dyr, was dyrnaach gscheghn mueß!"

Откровение 4:1 Bulgarian
След това видях, и ето врата отворени на небето; и предишният глас, който бях чул да говори с мене като тръба, казваше: Възлез тук, и ще ти покажа това, което трябва да стане подире.

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
此後,我觀看,見天上有門開了。我初次聽見好像吹號的聲音對我說:「你上到這裡來,我要將以後必成的事指示你。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
此后,我观看,见天上有门开了。我初次听见好像吹号的声音对我说:“你上到这里来,我要将以后必成的事指示你。”

启 示 录 4:1 Chinese Bible: Union (Traditional)
此 後 , 我 觀 看 , 見 天 上 有 門 開 了 。 我 初 次 聽 見 好 像 吹 號 的 聲 音 , 對 我 說 : 你 上 到 這 裡 來 , 我 要 將 以 後 必 成 的 事 指 示 你 。

启 示 录 4:1 Chinese Bible: Union (Simplified)
此 後 , 我 观 看 , 见 天 上 有 门 开 了 。 我 初 次 听 见 好 像 吹 号 的 声 音 , 对 我 说 : 你 上 到 这 里 来 , 我 要 将 以 後 必 成 的 事 指 示 你 。

Otkrivenje 4:1 Croatian Bible
Nakon toga vidjeh: gle, vrata otvorena na nebu! A onaj prijašnji glas, što ga ono začuh kao glas trublje što govoraše sa mnom, reče: Uziđi ovamo i pokazat ću ti što se ima dogoditi nakon ovoga!

Zjevení Janovo 4:1 Czech BKR
Potom jsem viděl, a aj, dveře otevříny byly v nebi, a hlas první, kterýž jsem byl slyšel jako trouby, an mluví se mnou, řkoucí: Vstup sem, a ukážiť, co se má díti potom.

Aabenbaringen 4:1 Danish
Derefter saa jeg, og se, der var en Dør aabnet i Himmelen, og den første Røst, hvilken jeg havde hørt som af en Basun, der talte med mig, sagde: Stig herop, og jeg vil vise dig, hvad der skal ske herefter.

Openbaring 4:1 Dutch Staten Vertaling
Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom hier op, en Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet.

Jelenések 4:1 Hungarian: Karoli
Ezek után látám, és ímé egy megnyílt ajtó [vala] a mennyben, és az elsõ szó, a melyet mint egy velem beszélõ trombitának szavát hallék, ezt mondja vala: Jõjj fel ide, és megmutatom néked, a miknek meg kell lenni ezután.

Apokalipso de sankta Johano 4:1 Esperanto
Post tio mi rigardis, kaj jen pordo malfermita en la cxielo, kaj la unua vocxo, kiun mi auxdis, estis vocxo kvazaux de trumpeto parolanta kun mi, dirante:Suprenvenu cxi tien, kaj mi montros al vi tion, kio devas okazi poste.

Johanneksen ilmestys 4:1 Finnish: Bible (1776)
Sitte näin minä, ja katso, ovi avattiin taivaassa, ja ensimäinen ääni, jonka minä kuulin niinkuin basunan puhuvan minun kanssani, sanoen: astu tänne ylös, ja minä osoitan sinulle, mitä tästälähin tapahtuva on.

Nestle GNT 1904
Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ θύρα ἠνεῳγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἡ φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λαλούσης μετ’ ἐμοῦ, λέγων Ἀνάβα ὧδε, καὶ δείξω σοι ἃ δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα.

Westcott and Hort 1881
Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ θύρα ἠνεῳγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἡ φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λαλούσης μετ' ἐμοῦ, λέγων Ἀνάβα ὧδε, καὶ δείξω σοι ἃ δεῖ γενέσθαι. μετὰ ταῦτα

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ θύρα ἠνεῳγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἡ φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λαλούσης μετ' ἐμοῦ, λέγων Ἀνάβα ὧδε, καὶ δείξω σοι ἃ δεῖ γενέσθαι. μετὰ ταῦτα

RP Byzantine Majority Text 2005
Μετὰ ταῦτα εἴδον, καὶ ἰδού, θύρα ἀνεῳγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἡ φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λαλούσης μετ’ ἐμοῦ, λέγων Ἀνάβα ὧδε, καὶ δείξω σοι ἃ δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα.

Greek Orthodox Church 1904
Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ θύρα ἀνεῳγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἡ φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λαλούσης μετ’ ἐμοῦ λέγων· Ἀνάβα ὧδε καὶ δείξω σοι ἃ δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα.

Tischendorf 8th Edition
μετά οὗτος ὁράω καί ὁράω θύρα ἀνοίγω ἐν ὁ οὐρανός καί ὁ φωνή ὁ πρῶτος ὅς ἀκούω ὡς σάλπιγξ λαλέω μετά ἐγώ λέγω ἀναβαίνω ὧδε καί δεικνύω σύ ὅς δεῖ γίνομαι μετά οὗτος

Scrivener's Textus Receptus 1894
Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ, θύρα ἠνεῳγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἡ φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λαλούσης μετ’ ἐμοῦ, λέγουσα, Ἀνάβα ὧδε, καὶ δείξω σοι ἃ δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα.

Stephanus Textus Receptus 1550
Μετὰ ταῦτα εἶδον καὶ ἰδού, θύρα ἠνεῳγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἡ φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λαλούσης μετ' ἐμοῦ λέγουσα, Ἀνάβα ὧδε καὶ δείξω σοι ἃ δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα

Apocalypse 4:1 French: Darby
Apres ces choses, je vis: et voici, une porte ouverte dans le ciel, et la premiere voix que j'avais ouie, comme d'une trompette parlant avec moi, disant: Monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver apres celles-ci.

Apocalypse 4:1 French: Louis Segond (1910)
Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite.

Apocalypse 4:1 French: Martin (1744)
Après ces choses je regardai, et voici une porte fut ouverte au Ciel; et la première voix que j'avais ouïe comme d'une trompette, et qui parlait avec moi, [me] dit : monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver à l'avenir.

Offenbarung 4:1 German: Modernized
Danach sah ich, und siehe, eine Tür ward aufgetan im Himmel; und die erste Stimme, die ich gehöret hatte mit mir reden als eine Posaune, die sprach: Steig her; ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll.

Offenbarung 4:1 German: Luther (1912)
Darnach sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel; und die erste Stimme, die ich gehört hatte mit mir reden wie eine Posaune, die sprach: Steig her, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll.

Offenbarung 4:1 German: Textbibel (1899)
Nach diesem sah ich, und siehe eine Thür stand offen im Himmel, und die vorige Stimme, welche ich hatte zu mir reden hören wie Trompetenschall, sprach: komme hier herauf, so will ich dir zeigen, was geschehen soll.

Apocalisse 4:1 Italian: Riveduta Bible (1927)
Dopo queste cose io vidi, ed ecco una porta aperta nel cielo, e la prima voce che avevo udita parlante meco a guisa di tromba, mi disse: Sali qua, e io ti mostrerò le cose che debbono avvenire da ora innanzi.

Apocalisse 4:1 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
DOPO queste cose io vidi, ed ecco una porta aperta nel cielo; ecco ancora quella prima voce, a guisa di tromba, che io avea udita parlante meco, dicendo: Sali qua, ed io ti mostrerò le cose che debbono avvenire da ora innanzi.

WAHYU 4:1 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Kemudian daripada itu aku tampak suatu pintu terbuka di surga, maka suara yang mula-mula kudengar itu seperti bunyi sangkakala bertutur kepadaku, katanya, "Naiklah ke mari, Aku menunjukkan kepadamu barang yang tak dapat tiada akan jadi kemudian kelak."

Revelation 4:1 Kabyle: NT
Walaɣ daɣen deg uweḥḥi nniḍen tawwurt n igenni teldi. Taɣect-nni yecban ṣṣut n lbuq iwumi sliɣ tikkelt tamezwarut, tenna-yi-d : Ali-d ɣer dagi a k-d-sekneɣ ayen ara yeḍrun sya ɣer zdat.

Apocalypsis 4:1 Latin: Vulgata Clementina
Post hæc vidi : et ecce ostium apertum in cælo, et vox prima, quam audivi tamquam tubæ loquentis mecum, dicens : Ascende huc, et ostendam tibi quæ oportet fieri post hæc.

Revelation 4:1 Maori
Muri iho i enei mea ka kite ahau, na, he tatau kua oti te whakapuare i te rangi, a ko te reo tuatahi i rongo ai ahau me te mea he reo no tetahi tetere e ki mai ana ki ahau, e mea ana, Haere mai ki runga nei, a ka whakakitea e ahau ki a koe nga me a kua takoto mo muri i enei.

Apenbaring 4:1 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Derefter så jeg, og se, det var en dør åpnet i himmelen, og den første røst, som jeg hadde hørt likesom av en basun, som talte med mig, sa: Stig op her, og jeg vil vise dig det som skal skje herefter.

Apocalipsis 4:1 Spanish: Reina Valera 1909
DESPUÉS de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo: y la primera voz que oí, era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de éstas.

Apocalipsis 4:1 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí, era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que es necesario que sean hechas después de éstas.

Apocalipse 4:1 Portuguese: Bíblia King James Atualizada
Depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me: “Sobe até aqui, e Eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes”.

Apocalipse 4:1 Portuguese: João Ferreira de Almeida Atualizada
Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer.   

Apocalipsa 4:1 Romanian: Cornilescu
După aceste lucruri, m'am uitat, şi iată că o uşă era deschisă în cer. Glasul cel dintîi, pe care -l auzisem ca sunetul unei trîmbiţe, şi care vorbea cu mine, mi -a zis: ,,Suie-te aici, şi-ţi voi arăta ce are să se întîmple după aceste lucruri!``

Откровение 4:1 Russian: Synodal Translation (1876)
После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего.

Откровение 4:1 Russian koi8r
После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего.

Revelation 4:1 Shuar New Testament
Nu nankaamasmatai nayaimpiniam waiti uranniun wainkiamjai. Tura Nuyß kakaram untsumman antukmajai. Nuik kachujai mΘtek kakaram chichartukma nu turutmiai "Juφ Yakφ Wakatß. Ukunam ßtatna nuna iniaktustatjame" turutmiai.

Uppenbarelseboken 4:1 Swedish (1917)
Sedan fick jag se en dörr vara öppnad i himmelen; och den röst, lik ljudet av en basun, som jag förut hade hört tala till mig, sade: »Kom hit upp, så skall jag visa dig, vad som skall ske härefter.»

Ufunua was Yohana 4:1 Swahili NT
Baada ya hayo nilitazama nikaona mlango umefunguliwa mbinguni. Na ile sauti niliyoisikia pale awali ambayo ilikuwa kama sauti ya tarumbeta, ikasema, "Njoo hapa juu nami nitakuonyesha mambo yatakayotukia baadaye."

Pahayag 4:1 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at narito, ang isang pintong bukas sa langit, at ang unang tinig na aking narinig, na gaya ng sa pakakak, na nakikipagusap sa akin, ay sa isang nagsasabi, Umakyat ka rito, at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa haharapin.

วิวรณ์ 4:1 Thai: from KJV
ต่อจากนั้น ดูเถิด ข้าพเจ้าได้เห็นประตูสวรรค์เปิดอ้าอยู่ และพระสุรเสียงแรกซึ่งข้าพเจ้าได้ยินนั้นได้ตรัสกับข้าพเจ้าดุจเสียงแตรว่า "จงขึ้นมาบนนี้เถิด และเราจะสำแดงให้เจ้าเห็นเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นในภายหน้า"

Vahiy 4:1 Turkish
Bundan sonra gökte açık duran bir kapı gördüm. Benimle konuştuğunu işittiğim, borazan sesine benzeyen ilk ses şöyle dedi: ‹‹Buraya çık! Bundan sonra olması gereken olayları sana göstereyim.››

Откровение 4:1 Ukrainian: NT
Після сього поглянув я, і ось, двері відчинені на небі, і перший голос, що я чув, якби (від) труби говорячої зо мною, сказав: зійди сюди, і покажу тобі, що має бути після сього.

Revelation 4:1 Uma New Testament
Oti toe, ria wo'o pehilo-ku. Kuhilo wobo' tebea hi suruga, pai' ku'epe topololita mpololitai-a, hewa to mpololitai-a lomo' -na we'i, to hewa sangkakala moni-na. Na'uli' -ka: "Ngkahe' -moko tumai! Kutudo' -koko napa to kana jadi' hi katimpaliu-na to nuhilo we'i."

Khaûi-huyeàn 4:1 Vietnamese (1934)
Kế đó, tôi nhìn xem, nầy, một cái cửa mở ra trên trời; và tiếng thứ nhứt mà tôi đã nghe nói với tôi, vang rầm như tiếng loa, phán cùng tôi rằng: Hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau nầy phải xảy đến.

Revelation 3:22
Top of Page
Top of Page