σκανδαλίζῃ
Englishman's Concordance
σκανδαλίζῃ (skandalizē) — 3 Occurrences

Mark 9:43 V-ASA-3S
GRK: Καὶ ἐὰν σκανδαλίζῃ σε ἡ
NAS: your hand causes you to stumble, cut it off;
KJV: thy hand offend thee, cut
INT: And if should cause to stumble you the

Mark 9:45 V-PSA-3S
GRK: πούς σου σκανδαλίζῃ σε ἀπόκοψον
NAS: your foot causes you to stumble, cut it off;
KJV: thy foot offend thee, cut
INT: foot of you should cause to stumble you cut off

Mark 9:47 V-PSA-3S
GRK: ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ σε ἔκβαλε
NAS: your eye causes you to stumble, throw
KJV: thine eye offend thee, pluck
INT: eye of you should cause to stumble you cast out

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page