2 Chronicles 6:35
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8085 [e]wə-šā-ma‘-tāוְשָׁמַעְתָּ֙Then hear youVerb
4480 [e]min-מִן־fromPrep
8064 [e]haš-šā-ma-yim,הַשָּׁמַ֔יִםthe heavensNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8605 [e]tə-p̄il-lā-ṯāmתְּפִלָּתָ֖םtheir prayerNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
8467 [e]tə-ḥin-nā-ṯām;תְּחִנָּתָ֑םtheir supplicationNoun
6213 [e]wə-‘ā-śî-ṯāוְעָשִׂ֖יתָand maintainVerb
4941 [e]miš-pā-ṭām.מִשְׁפָּטָֽם׃their causeNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 6:35 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשָׁמַעְתָּ֙ מִן־הַשָּׁמַ֔יִם אֶת־תְּפִלָּתָ֖ם וְאֶת־תְּחִנָּתָ֑ם וְעָשִׂ֖יתָ מִשְׁפָּטָֽם׃

דברי הימים ב 6:35 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושמעת מן־השמים את־תפלתם ואת־תחנתם ועשית משפטם׃

Links
2 Chronicles 6:352 Chronicles 6:35 Text Analysis2 Chronicles 6:35 Interlinear2 Chronicles 6:35 Multilingual2 Chronicles 6:35 TSK2 Chronicles 6:35 Cross References2 Chronicles 6:35 Bible Hub2 Chronicles 6:35 Biblia Paralela2 Chronicles 6:35 Chinese Bible2 Chronicles 6:35 French Bible2 Chronicles 6:35 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 6:34
Top of Page
Top of Page