Deuteronomy 20:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4310 [e]ū-mî-וּמִֽי־and whatPro
376 [e]hā-’îšהָאִ֞ישׁmanNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
781 [e]’ê-raśאֵרַ֤שׂ[is there] has betrothedVerb
802 [e]’iš-šāhאִשָּׁה֙a wifeNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אand notAdv
3947 [e]lə-qā-ḥāh,לְקָחָ֔הּdo takenVerb
1980 [e]yê-lêḵיֵלֵ֖ךְher? let him goVerb
7725 [e]wə-yā-šōḇוְיָשֹׁ֣בand returnVerb
1004 [e]lə-ḇê-ṯōw;לְבֵית֑וֹto his houseNoun
6435 [e]pen-פֶּן־lestConj
4191 [e]yā-mūṯיָמוּת֙he dieVerb
4421 [e]bam-mil-ḥā-māh,בַּמִּלְחָמָ֔הin the battleNoun
376 [e]wə-’îšוְאִ֥ישׁand manNoun
312 [e]’a-ḥêrאַחֵ֖רanotherAdj
3947 [e]yiq-qā-ḥen-nāh.יִקָּחֶֽנָּה׃takeVerb
Hebrew Texts
דברים 20:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמִֽי־הָאִ֞ישׁ אֲשֶׁר־אֵרַ֤שׂ אִשָּׁה֙ וְלֹ֣א לְקָחָ֔הּ יֵלֵ֖ךְ וְיָשֹׁ֣ב לְבֵיתֹ֑ו פֶּן־יָמוּת֙ בַּמִּלְחָמָ֔ה וְאִ֥ישׁ אַחֵ֖ר יִקָּחֶֽנָּה׃

דברים 20:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומי־האיש אשר־ארש אשה ולא לקחה ילך וישב לביתו פן־ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה׃

Links
Deuteronomy 20:7Deuteronomy 20:7 Text AnalysisDeuteronomy 20:7 InterlinearDeuteronomy 20:7 MultilingualDeuteronomy 20:7 TSKDeuteronomy 20:7 Cross ReferencesDeuteronomy 20:7 Bible HubDeuteronomy 20:7 Biblia ParalelaDeuteronomy 20:7 Chinese BibleDeuteronomy 20:7 French BibleDeuteronomy 20:7 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 20:6
Top of Page
Top of Page