Deuteronomy 22:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7971 [e]šal-lê-aḥשַׁלֵּ֤חַ[But] you shall in any wayVerb
7971 [e]tə-šal-laḥתְּשַׁלַּח֙goVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
517 [e]hā-’êm,הָאֵ֔םlet the motherNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
1121 [e]hab-bā-nîmהַבָּנִ֖יםthe youngNoun
3947 [e]tiq-qaḥ-תִּֽקַּֽח־takeVerb
  lāḵ;לָ֑ךְtoPrep
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֙עַן֙to the end thatSubst
3190 [e]yî-ṭaḇיִ֣יטַבit may be wellVerb
  lāḵ,לָ֔ךְtoPrep
748 [e]wə-ha-’ă-raḵ-tāוְהַאֲרַכְתָּ֖and you may prolongVerb
3117 [e]yā-mîm.יָמִֽים׃[your] daysNoun
  sס -  
Hebrew Texts
דברים 22:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שַׁלֵּ֤חַ תְּשַׁלַּח֙ אֶת־הָאֵ֔ם וְאֶת־הַבָּנִ֖ים תִּֽקַּֽח־לָ֑ךְ לְמַ֙עַן֙ יִ֣יטַב לָ֔ךְ וְהַאֲרַכְתָּ֖ יָמִֽים׃ ס

דברים 22:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שלח תשלח את־האם ואת־הבנים תקח־לך למען ייטב לך והארכת ימים׃ ס

Links
Deuteronomy 22:7Deuteronomy 22:7 Text AnalysisDeuteronomy 22:7 InterlinearDeuteronomy 22:7 MultilingualDeuteronomy 22:7 TSKDeuteronomy 22:7 Cross ReferencesDeuteronomy 22:7 Bible HubDeuteronomy 22:7 Biblia ParalelaDeuteronomy 22:7 Chinese BibleDeuteronomy 22:7 French BibleDeuteronomy 22:7 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 22:6
Top of Page
Top of Page