Ecclesiastes 11:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8055 [e]śə-maḥשְׂמַ֧חRejoiceVerb
970 [e]bā-ḥūrבָּח֣וּרO young manNoun
3208 [e]bə-yal-ḏū-ṯe-ḵā,בְּיַלְדוּתֶ֗יךָin your youthNoun
3190 [e]wî-ṭî-ḇə-ḵāוִֽיטִֽיבְךָ֤cheerVerb
3820 [e]lib-bə-ḵāלִבְּךָ֙let your heart youNoun
3117 [e]bî-mêבִּימֵ֣יin the daysNoun
979 [e]ḇə-ḥū-rō-w-ṯe-ḵā,בְחוּרוֹתֶ֔ךָof youngNoun
1980 [e]wə-hal-lêḵוְהַלֵּךְ֙and walkVerb
1870 [e]bə-ḏar-ḵêבְּדַרְכֵ֣יin the waysNoun
3820 [e]lib-bə-ḵā,לִבְּךָ֔of your heartNoun
4758 [e]ū-ḇə-mar-’êוּבְמַרְאֵ֖יand in the sightNoun
5869 [e]‘ê-ne-ḵā;עֵינֶ֑יךָof your eyesNoun
3045 [e]wə-ḏā‘וְדָ֕עbut know youVerb
3588 [e]כִּ֧יthatConj
5921 [e]‘al-עַל־forPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
428 [e]’êl-lehאֵ֛לֶּהthesePro
935 [e]yə-ḇî-’ă-ḵāיְבִֽיאֲךָ֥will bringVerb
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîmהָאֱלֹהִ֖ים[things] God youNoun
4941 [e]bam-miš-pāṭ.בַּמִּשְׁפָּֽט׃into judgmentNoun
Hebrew Texts
קהלת 11:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שְׂמַ֧ח בָּח֣וּר בְּיַלְדוּתֶ֗יךָ וִֽיטִֽיבְךָ֤ לִבְּךָ֙ בִּימֵ֣י בְחוּרֹותֶ֔ךָ וְהַלֵּךְ֙ בְּדַרְכֵ֣י לִבְּךָ֔ וּבְמַרְאֵ֖י עֵינֶ֑יךָ וְדָ֕ע כִּ֧י עַל־כָּל־אֵ֛לֶּה יְבִֽיאֲךָ֥ הָאֱלֹהִ֖ים בַּמִּשְׁפָּֽט׃

קהלת 11:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שמח בחור בילדותיך ויטיבך לבך בימי בחורותך והלך בדרכי לבך ובמראי עיניך ודע כי על־כל־אלה יביאך האלהים במשפט׃

Links
Ecclesiastes 11:9Ecclesiastes 11:9 Text AnalysisEcclesiastes 11:9 InterlinearEcclesiastes 11:9 MultilingualEcclesiastes 11:9 TSKEcclesiastes 11:9 Cross ReferencesEcclesiastes 11:9 Bible HubEcclesiastes 11:9 Biblia ParalelaEcclesiastes 11:9 Chinese BibleEcclesiastes 11:9 French BibleEcclesiastes 11:9 German Bible

Bible Hub
Ecclesiastes 11:8
Top of Page
Top of Page