Ezekiel 34:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3282 [e]ya-‘an,יַ֗עַןBecausePrep
6654 [e]bə-ṣaḏבְּצַ֤דwith sideNoun
3802 [e]ū-ḇə-ḵā-ṯêp̄וּבְכָתֵף֙and with shoulderNoun
1920 [e]teh-dō-p̄ū,תֶּהְדֹּ֔פוּyou have thrustVerb
7161 [e]ū-ḇə-qar-nê-ḵemוּבְקַרְנֵיכֶ֥םand with your hornsNoun
5055 [e]tə-nag-gə-ḥūתְּנַגְּח֖וּpushedVerb
3605 [e]kāl-כָּל־at allNoun
2470 [e]han-naḥ-lō-wṯ;הַנַּחְל֑וֹתthe diseasedVerb
5704 [e]‘aḏעַ֣דuntilPrep
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֧רthatPrt
6327 [e]hă-p̄î-ṣō-w-ṯemהֲפִיצוֹתֶ֛םyou have scatteredVerb
853 [e]’ō-w-ṯā-nāhאוֹתָ֖נָהthemAcc
413 [e]’el-אֶל־abroadPrep
2351 [e]ha-ḥū-ṣāh.הַחֽוּצָה׃.. .. ..Noun
Hebrew Texts
יחזקאל 34:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יַ֗עַן בְּצַ֤ד וּבְכָתֵף֙ תֶּהְדֹּ֔פוּ וּבְקַרְנֵיכֶ֥ם תְּנַגְּח֖וּ כָּל־הַנַּחְלֹ֑ות עַ֣ד אֲשֶׁ֧ר הֲפִיצֹותֶ֛ם אֹותָ֖נָה אֶל־הַחֽוּצָה׃

יחזקאל 34:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
יען בצד ובכתף תהדפו ובקרניכם תנגחו כל־הנחלות עד אשר הפיצותם אותנה אל־החוצה׃

Links
Ezekiel 34:21Ezekiel 34:21 Text AnalysisEzekiel 34:21 InterlinearEzekiel 34:21 MultilingualEzekiel 34:21 TSKEzekiel 34:21 Cross ReferencesEzekiel 34:21 Bible HubEzekiel 34:21 Biblia ParalelaEzekiel 34:21 Chinese BibleEzekiel 34:21 French BibleEzekiel 34:21 German Bible

Bible Hub
Ezekiel 34:20
Top of Page
Top of Page