Genesis 24:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5291 [e]wə-han-na-‘ă-rā,וְהַֽנַּעֲרָ֗And the young womanNoun
2896 [e]ṭō-ḇaṯטֹבַ֤תfairAdj
4758 [e]mar-’ehמַרְאֶה֙to look onNoun
3966 [e]mə-’ōḏ,מְאֹ֔ד[was] veryAdj
1330 [e]bə-ṯū-lāhבְּתוּלָ֕הa virginNoun
376 [e]wə-’îšוְאִ֖ישׁand had any manNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
3045 [e]yə-ḏā-‘āh;יְדָעָ֑הּknownVerb
3381 [e]wat-tê-reḏוַתֵּ֣רֶדand she went downVerb
5869 [e]hā-‘ay-nāh,הָעַ֔יְנָהto the wellNoun
4390 [e]wat-tə-mal-lêוַתְּמַלֵּ֥אand filled herVerb
3537 [e]ḵad-dāhכַדָּ֖הּpitcherNoun
5927 [e]wat-tā-‘al.וַתָּֽעַל׃and came upVerb
Hebrew Texts
בראשית 24:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַֽנַּעֲרָ֗ טֹבַ֤ת מַרְאֶה֙ מְאֹ֔ד בְּתוּלָ֕ה וְאִ֖ישׁ לֹ֣א יְדָעָ֑הּ וַתֵּ֣רֶד הָעַ֔יְנָה וַתְּמַלֵּ֥א כַדָּ֖הּ וַתָּֽעַל׃

בראשית 24:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והנער טבת מראה מאד בתולה ואיש לא ידעה ותרד העינה ותמלא כדה ותעל׃

Links
Genesis 24:16Genesis 24:16 Text AnalysisGenesis 24:16 InterlinearGenesis 24:16 MultilingualGenesis 24:16 TSKGenesis 24:16 Cross ReferencesGenesis 24:16 Bible HubGenesis 24:16 Biblia ParalelaGenesis 24:16 Chinese BibleGenesis 24:16 French BibleGenesis 24:16 German Bible

Bible Hub
Genesis 24:15
Top of Page
Top of Page