Isaiah 13:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5768 [e]wə-‘ō-lə-lê-hemוְעֹלְלֵיהֶ֥םand Their childrenNoun
7376 [e]yə-ruṭ-ṭə-šūיְרֻטְּשׁ֖וּalso shall be dashedVerb
5869 [e]lə-‘ê-nê-hem;לְעֵֽינֵיהֶ֑םBefore their eyesNoun
8155 [e]yiš-šas-sūיִשַּׁ֙סּוּ֙shall be spoiledVerb
1004 [e]bāt-tê-hem,בָּֽתֵּיהֶ֔םtheir housesNoun
802 [e]ū-nə-šê-hemוּנְשֵׁיהֶ֖םand their wivesNoun
  [tiš-šā-ḡal-nāh[תִּשָּׁגַלְנָה -  
  ḵ]כ] -  
7693 [e](tiš-šā-ḵaḇ-nāh.(תִּשָּׁכַֽבְנָה׃ravishedVerb
  q)ק) -  
Hebrew Texts
ישעה 13:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעֹלְלֵיהֶ֥ם יְרֻטְּשׁ֖וּ לְעֵֽינֵיהֶ֑ם יִשַּׁ֙סּוּ֙ בָּֽתֵּיהֶ֔ם וּנְשֵׁיהֶ֖ם [תִּשָּׁגַלְנָה כ] (תִּשָּׁכַֽבְנָה׃ ק)

ישעה 13:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועלליהם ירטשו לעיניהם ישסו בתיהם ונשיהם [תשגלנה כ] (תשכבנה׃ ק)

Links
Isaiah 13:16Isaiah 13:16 Text AnalysisIsaiah 13:16 InterlinearIsaiah 13:16 MultilingualIsaiah 13:16 TSKIsaiah 13:16 Cross ReferencesIsaiah 13:16 Bible HubIsaiah 13:16 Biblia ParalelaIsaiah 13:16 Chinese BibleIsaiah 13:16 French BibleIsaiah 13:16 German Bible

Bible Hub
Isaiah 13:15
Top of Page
Top of Page