Isaiah 52:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6963 [e]qō-wlק֥וֹלthe voiceNoun
6822 [e]ṣō-p̄a-yiḵצֹפַ֛יִךְyour watchmenVerb
5375 [e]nā-śə-’ūנָ֥שְׂאוּshall lift upVerb
6963 [e]qō-wlק֖וֹלwith the voiceNoun
3162 [e]yaḥ-dāwיַחְדָּ֣וtogetherNoun
7442 [e]yə-ran-nê-nū;יְרַנֵּ֑נוּshall they singVerb
3588 [e]כִּ֣יforConj
5869 [e]‘a-yinעַ֤יִןeyeNoun
5869 [e]bə-‘a-yinבְּעַ֙יִן֙to eyeNoun
7200 [e]yir-’ū,יִרְא֔וּthey shall seeVerb
7725 [e]bə-šūḇבְּשׁ֥וּבshall bring againVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הwhen the LORDNoun
6726 [e]ṣî-yō-wn.צִיּֽוֹן׃ZionNoun
Hebrew Texts
ישעה 52:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
קֹ֥ול צֹפַ֛יִךְ נָ֥שְׂאוּ קֹ֖ול יַחְדָּ֣ו יְרַנֵּ֑נוּ כִּ֣י עַ֤יִן בְּעַ֙יִן֙ יִרְא֔וּ בְּשׁ֥וּב יְהוָ֖ה צִיֹּֽון׃

ישעה 52:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
קול צפיך נשאו קול יחדו ירננו כי עין בעין יראו בשוב יהוה ציון׃

Links
Isaiah 52:8Isaiah 52:8 Text AnalysisIsaiah 52:8 InterlinearIsaiah 52:8 MultilingualIsaiah 52:8 TSKIsaiah 52:8 Cross ReferencesIsaiah 52:8 Bible HubIsaiah 52:8 Biblia ParalelaIsaiah 52:8 Chinese BibleIsaiah 52:8 French BibleIsaiah 52:8 German Bible

Bible Hub
Isaiah 52:7
Top of Page
Top of Page