Jeremiah 30:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּי֩forConj
5927 [e]’a-‘ă-lehאַעֲלֶ֨הI will restoreVerb
724 [e]’ă-ru-ḵāhאֲרֻכָ֥הhealthNoun
  lāḵלָ֛ךְtoPrep
4347 [e]ū-mim-mak-kō-w-ṯa-yiḵוּמִמַּכּוֹתַ֥יִךְand you of your woundsNoun
7495 [e]’er-pā-’êḵאֶרְפָּאֵ֖ךְand I will healVerb
5002 [e]nə-’um-נְאֻם־saidNoun
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הthe LORDNoun
3588 [e]כִּ֤יbecauseConj
5080 [e]nid-dā-ḥāhנִדָּחָה֙you an OutcastVerb
7121 [e]qā-rə-’ūקָ֣רְאוּthey calledVerb
  lāḵ,לָ֔ךְtoPrep
6726 [e]ṣî-yō-wnצִיּ֣וֹן[is] ZionNoun
1931 [e]hî,הִ֔יאThisPro
1875 [e]dō-rêšדֹּרֵ֖שׁman seeksVerb
369 [e]’ênאֵ֥יןwhom noPrt
  lāh.לָֽהּ׃toPrep
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 30:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּי֩ אַעֲלֶ֨ה אֲרֻכָ֥ה לָ֛ךְ וּמִמַּכֹּותַ֥יִךְ אֶרְפָּאֵ֖ךְ נְאֻם־יְהוָ֑ה כִּ֤י נִדָּחָה֙ קָ֣רְאוּ לָ֔ךְ צִיֹּ֣ון הִ֔יא דֹּרֵ֖שׁ אֵ֥ין לָֽהּ׃ ס

ירמיה 30:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי אעלה ארכה לך וממכותיך ארפאך נאם־יהוה כי נדחה קראו לך ציון היא דרש אין לה׃ ס

Links
Jeremiah 30:17Jeremiah 30:17 Text AnalysisJeremiah 30:17 InterlinearJeremiah 30:17 MultilingualJeremiah 30:17 TSKJeremiah 30:17 Cross ReferencesJeremiah 30:17 Bible HubJeremiah 30:17 Biblia ParalelaJeremiah 30:17 Chinese BibleJeremiah 30:17 French BibleJeremiah 30:17 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 30:16
Top of Page
Top of Page