Jeremiah 45:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
859 [e]wə-’at-tāhוְאַתָּ֛הAnd youPro
1245 [e]tə-ḇaq-qeš-תְּבַקֶּשׁ־seekVerb
  lə-ḵāלְךָ֥toPrep
1419 [e]ḡə-ḏō-lō-wṯגְדֹל֖וֹתgreat thingsAdj
408 [e]’al-אַל־notAdv
1245 [e]tə-ḇaq-qêš;תְּבַקֵּ֑שׁdo for thyself? seekVerb
3588 [e]כִּ֡יforConj
2005 [e]hin-nîהִנְנִי֩I am goingAdv
935 [e]mê-ḇîמֵבִ֨יא[them] I will bringVerb
7451 [e]rā-‘āhרָעָ֤הevilAdj
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1320 [e]bā-śārבָּשָׂר֙fleshNoun
5002 [e]nə-’um-נְאֻם־saidNoun
3069 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הThe LORDNoun
5414 [e]wə-nā-ṯat-tîוְנָתַתִּ֨יand will I giveVerb
  lə-ḵāלְךָ֤toPrep
853 [e]’eṯ-אֶֽת־ - Acc
5315 [e]nap̄-šə-ḵāנַפְשְׁךָ֙but your lifeNoun
7998 [e]lə-šā-lāl,לְשָׁלָ֔לto you as bootyNoun
5921 [e]‘alעַ֥לinPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
4725 [e]ham-mə-qō-mō-wṯהַמְּקֹמ֖וֹתplacesNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רwherePrt
1980 [e]tê-leḵ-תֵּֽלֶךְ־you goVerb
8033 [e]šām.שָֽׁם׃whereAdv
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 45:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאַתָּ֛ה תְּבַקֶּשׁ־לְךָ֥ גְדֹלֹ֖ות אַל־תְּבַקֵּ֑שׁ כִּ֡י הִנְנִי֩ מֵבִ֨יא רָעָ֤ה עַל־כָּל־בָּשָׂר֙ נְאֻם־יְהוָ֔ה וְנָתַתִּ֨י לְךָ֤ אֶֽת־נַפְשְׁךָ֙ לְשָׁלָ֔ל עַ֥ל כָּל־הַמְּקֹמֹ֖ות אֲשֶׁ֥ר תֵּֽלֶךְ־שָֽׁם׃ ס

ירמיה 45:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואתה תבקש־לך גדלות אל־תבקש כי הנני מביא רעה על־כל־בשר נאם־יהוה ונתתי לך את־נפשך לשלל על כל־המקמות אשר תלך־שם׃ ס

Links
Jeremiah 45:5Jeremiah 45:5 Text AnalysisJeremiah 45:5 InterlinearJeremiah 45:5 MultilingualJeremiah 45:5 TSKJeremiah 45:5 Cross ReferencesJeremiah 45:5 Bible HubJeremiah 45:5 Biblia ParalelaJeremiah 45:5 Chinese BibleJeremiah 45:5 French BibleJeremiah 45:5 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 45:4
Top of Page
Top of Page