Job 28:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1065 [e]mib-bə-ḵîמִ֭בְּכִיfrom flowingNoun
5104 [e]nə-hā-rō-wṯנְהָר֣וֹתthe floodsNoun
2280 [e]ḥib-bêš;חִבֵּ֑שׁHe bindsVerb
8587 [e]wə-ṯa-‘ă-lu-māh,וְ֝תַעֲלֻמָ֗הּ[the thing that is] and hidNoun
3318 [e]yō-ṣiיֹ֣צִאbrings he forthVerb
216 [e]’ō-wr.אֽוֹר׃to lightNoun
  פ -  
Hebrew Texts
איוב 28:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מִ֭בְּכִי נְהָרֹ֣ות חִבֵּ֑שׁ וְ֝תַעֲלֻמָ֗הּ יֹ֣צִא אֹֽור׃ פ

איוב 28:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
מבכי נהרות חבש ותעלמה יצא אור׃ פ

Links
Job 28:11Job 28:11 Text AnalysisJob 28:11 InterlinearJob 28:11 MultilingualJob 28:11 TSKJob 28:11 Cross ReferencesJob 28:11 Bible HubJob 28:11 Biblia ParalelaJob 28:11 Chinese BibleJob 28:11 French BibleJob 28:11 German Bible

Bible Hub
Job 28:10
Top of Page
Top of Page