Leviticus 11:40
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
398 [e]wə-hā-’ō-ḵêlוְהָֽאֹכֵל֙And he who eatsVerb
5038 [e]min-niḇ-lā-ṯāh,מִנִּבְלָתָ֔הּof its carcassNoun
3526 [e]yə-ḵab-bêsיְכַבֵּ֥סshall washVerb
899 [e]bə-ḡā-ḏāwבְּגָדָ֖יוhis clothesNoun
2930 [e]wə-ṭā-mêוְטָמֵ֣אand be uncleanVerb
5704 [e]‘aḏ-עַד־untilPrep
6153 [e]hā-‘ā-reḇ;הָעָ֑רֶבthe eveningNoun
5375 [e]wə-han-nō-śêוְהַנֹּשֵׂא֙and he also that bearsVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5038 [e]niḇ-lā-ṯāh,נִבְלָתָ֔הּthe carcassNoun
3526 [e]yə-ḵab-bêsיְכַבֵּ֥סshall washVerb
899 [e]bə-ḡā-ḏāwבְּגָדָ֖יוhis clothesNoun
2930 [e]wə-ṭā-mêוְטָמֵ֥אand be uncleanVerb
5704 [e]‘aḏ-עַד־untilPrep
6153 [e]hā-‘ā-reḇ.הָעָֽרֶב׃the eveningNoun
Hebrew Texts
ויקרא 11:40 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָֽאֹכֵל֙ מִנִּבְלָתָ֔הּ יְכַבֵּ֥ס בְּגָדָ֖יו וְטָמֵ֣א עַד־הָעָ֑רֶב וְהַנֹּשֵׂא֙ אֶת־נִבְלָתָ֔הּ יְכַבֵּ֥ס בְּגָדָ֖יו וְטָמֵ֥א עַד־הָעָֽרֶב׃

ויקרא 11:40 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והאכל מנבלתה יכבס בגדיו וטמא עד־הערב והנשא את־נבלתה יכבס בגדיו וטמא עד־הערב׃

Links
Leviticus 11:40Leviticus 11:40 Text AnalysisLeviticus 11:40 InterlinearLeviticus 11:40 MultilingualLeviticus 11:40 TSKLeviticus 11:40 Cross ReferencesLeviticus 11:40 Bible HubLeviticus 11:40 Biblia ParalelaLeviticus 11:40 Chinese BibleLeviticus 11:40 French BibleLeviticus 11:40 German Bible

Bible Hub
Leviticus 11:39
Top of Page
Top of Page