Nehemiah 2:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]wā-’ō-marוָאֹמַ֣רAnd saidVerb
4428 [e]lam-me-leḵ,לַמֶּ֔לֶךְto the kingNoun
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֖לֶךְLet the kingNoun
5769 [e]lə-‘ō-w-lāmלְעוֹלָ֣םforeverNoun
2421 [e]yiḥ-yeh;יִחְיֶ֑הliveVerb
4069 [e]mad-dū-a‘מַדּ֜וּעַWhyAdv
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
7489 [e]yê-rə-‘ūיֵרְע֣וּdo be sadVerb
6440 [e]p̄ā-nay,פָנַ֗יmy countenanceNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רwhenPrt
5892 [e]hā-‘îrהָעִ֜ירthe cityNoun
1004 [e]bêṯ-בֵּית־the placeNoun
6913 [e]qiḇ-rō-wṯקִבְר֤וֹתsepulchersNoun
1 [e]’ă-ḇō-ṯayאֲבֹתַי֙of my fatherNoun
2717 [e]ḥă-rê-ḇāh,חֲרֵבָ֔הdecayVerb
8179 [e]ū-šə-‘ā-re-hāוּשְׁעָרֶ֖יהָand the gatesNoun
398 [e]’uk-kə-lūאֻכְּל֥וּthereof are consumedVerb
784 [e]ḇā-’êš.בָאֵֽשׁ׃by fireNoun
  sס -  
Hebrew Texts
נחמיה 2:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וָאֹמַ֣ר לַמֶּ֔לֶךְ הַמֶּ֖לֶךְ לְעֹולָ֣ם יִחְיֶ֑ה מַדּ֜וּעַ לֹא־יֵרְע֣וּ פָנַ֗י אֲשֶׁ֨ר הָעִ֜יר בֵּית־קִבְרֹ֤ות אֲבֹתַי֙ חֲרֵבָ֔ה וּשְׁעָרֶ֖יהָ אֻכְּל֥וּ בָאֵֽשׁ׃ ס

נחמיה 2:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואמר למלך המלך לעולם יחיה מדוע לא־ירעו פני אשר העיר בית־קברות אבתי חרבה ושעריה אכלו באש׃ ס

Links
Nehemiah 2:3Nehemiah 2:3 Text AnalysisNehemiah 2:3 InterlinearNehemiah 2:3 MultilingualNehemiah 2:3 TSKNehemiah 2:3 Cross ReferencesNehemiah 2:3 Bible HubNehemiah 2:3 Biblia ParalelaNehemiah 2:3 Chinese BibleNehemiah 2:3 French BibleNehemiah 2:3 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 2:2
Top of Page
Top of Page