Numbers 14:45
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3381 [e]way-yê-reḏוַיֵּ֤רֶדThen came downVerb
6003 [e]hā-‘ă-mā-lê-qîהָעֲמָלֵקִי֙the AmalekitesAdj
3669 [e]wə-hak-kə-na-‘ă-nî,וְהַֽכְּנַעֲנִ֔יand the CanaanitesAdj
3427 [e]hay-yō-šêḇהַיֹּשֵׁ֖בthat dwelledVerb
2022 [e]bā-hārבָּהָ֣רin that hillNoun
1931 [e]ha-hū;הַה֑וּאin thatPro
5221 [e]way-yak-kūmוַיַּכּ֥וּםand struck themVerb
3807 [e]way-yak-kə-ṯūmוַֽיַּכְּת֖וּםand overwhelmed themVerb
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
2767 [e]ha-ḥā-rə-māh.הַֽחָרְמָֽה׃[even] HormahNoun
  פ -  
Hebrew Texts
במדבר 14:45 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּ֤רֶד הָעֲמָלֵקִי֙ וְהַֽכְּנַעֲנִ֔י הַיֹּשֵׁ֖ב בָּהָ֣ר הַה֑וּא וַיַּכּ֥וּם וַֽיַּכְּת֖וּם עַד־הַֽחָרְמָֽה׃ פ

במדבר 14:45 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וירד העמלקי והכנעני הישב בהר ההוא ויכום ויכתום עד־החרמה׃ פ

Links
Numbers 14:45Numbers 14:45 Text AnalysisNumbers 14:45 InterlinearNumbers 14:45 MultilingualNumbers 14:45 TSKNumbers 14:45 Cross ReferencesNumbers 14:45 Bible HubNumbers 14:45 Biblia ParalelaNumbers 14:45 Chinese BibleNumbers 14:45 French BibleNumbers 14:45 German Bible

Bible Hub
Numbers 14:44
Top of Page
Top of Page