Numbers 19:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5137 [e]wə-hiz-zāhוְהִזָּ֤הAnd [person] shall sprinkleVerb
2889 [e]haṭ-ṭā-hōrהַטָּהֹר֙the cleanAdj
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
2931 [e]haṭ-ṭā-mê,הַטָּמֵ֔אthe uncleanAdj
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֥וֹםon the dayNoun
7992 [e]haš-šə-lî-šîהַשְּׁלִישִׁ֖יthirdAdj
3117 [e]ū-ḇay-yō-wmוּבַיּ֣וֹםand on the dayNoun
7637 [e]haš-šə-ḇî-‘î;הַשְּׁבִיעִ֑יseventhAdj
2398 [e]wə-ḥiṭ-ṭə-’ōwוְחִטְּאוֹ֙and he shall purifyVerb
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםon the dayNoun
7637 [e]haš-šə-ḇî-‘î,הַשְּׁבִיעִ֔יseventhAdj
3526 [e]wə-ḵib-besוְכִבֶּ֧סand washVerb
899 [e]bə-ḡā-ḏāwבְּגָדָ֛יוhis clothesNoun
7364 [e]wə-rā-ḥaṣוְרָחַ֥ץand batheVerb
4325 [e]bam-ma-yimבַּמַּ֖יִםhimself in waterNoun
2891 [e]wə-ṭā-hêrוְטָהֵ֥רand shall be cleanVerb
6153 [e]bā-‘ā-reḇ.בָּעָֽרֶב׃by eveningNoun
Hebrew Texts
במדבר 19:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהִזָּ֤ה הַטָּהֹר֙ עַל־הַטָּמֵ֔א בַּיֹּ֥ום הַשְּׁלִישִׁ֖י וּבַיֹּ֣ום הַשְּׁבִיעִ֑י וְחִטְּאֹו֙ בַּיֹּ֣ום הַשְּׁבִיעִ֔י וְכִבֶּ֧ס בְּגָדָ֛יו וְרָחַ֥ץ בַּמַּ֖יִם וְטָהֵ֥ר בָּעָֽרֶב׃

במדבר 19:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והזה הטהר על־הטמא ביום השלישי וביום השביעי וחטאו ביום השביעי וכבס בגדיו ורחץ במים וטהר בערב׃

Links
Numbers 19:19Numbers 19:19 Text AnalysisNumbers 19:19 InterlinearNumbers 19:19 MultilingualNumbers 19:19 TSKNumbers 19:19 Cross ReferencesNumbers 19:19 Bible HubNumbers 19:19 Biblia ParalelaNumbers 19:19 Chinese BibleNumbers 19:19 French BibleNumbers 19:19 German Bible

Bible Hub
Numbers 19:18
Top of Page
Top of Page