Proverbs 14:31
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6231 [e]‘ō-šêq-עֹ֣שֵֽׁק־he who oppressesVerb
1800 [e]dālדָּ֭לthe poorAdj
2778 [e]ḥê-rêp̄חֵרֵ֣ףreproachesVerb
6213 [e]‘ō-śê-hū;עֹשֵׂ֑הוּhis MakerVerb
3513 [e]ū-mə-ḵab-bə-ḏōw,וּ֝מְכַבְּד֗וֹbut he who honoreth himVerb
2603 [e]ḥō-nênחֹנֵ֥ןhas mercyVerb
34 [e]’eḇ-yō-wn.אֶבְיֽוֹן׃on the poorAdj
Hebrew Texts
משלי 14:31 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עֹ֣שֵֽׁק־דָּ֭ל חֵרֵ֣ף עֹשֵׂ֑הוּ וּ֝מְכַבְּדֹ֗ו חֹנֵ֥ן אֶבְיֹֽון׃

משלי 14:31 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
עשק־דל חרף עשהו ומכבדו חנן אביון׃

Links
Proverbs 14:31Proverbs 14:31 Text AnalysisProverbs 14:31 InterlinearProverbs 14:31 MultilingualProverbs 14:31 TSKProverbs 14:31 Cross ReferencesProverbs 14:31 Bible HubProverbs 14:31 Biblia ParalelaProverbs 14:31 Chinese BibleProverbs 14:31 French BibleProverbs 14:31 German Bible

Bible Hub
Proverbs 14:30
Top of Page
Top of Page