Proverbs 18:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7307 [e]rū-aḥ-רֽוּחַ־The spiritNoun
376 [e]’îšאִ֭ישׁof a manNoun
3557 [e]yə-ḵal-kêlיְכַלְכֵּ֣לwill sustainVerb
4245 [e]ma-ḥă-lê-hū;מַחֲלֵ֑הוּhis infirmityNoun
7307 [e]wə-rū-aḥוְר֥וּחַa but spiritNoun
5218 [e]nə-ḵê-’āh,נְ֝כֵאָ֗הwoundedAdj
4310 [e]מִ֣יwhoPro
5375 [e]yiś-śā-’en-nāh.יִשָּׂאֶֽנָּה׃can bearVerb
Hebrew Texts
משלי 18:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
רֽוּחַ־אִ֭ישׁ יְכַלְכֵּ֣ל מַחֲלֵ֑הוּ וְר֥וּחַ נְ֝כֵאָ֗ה מִ֣י יִשָּׂאֶֽנָּה׃

משלי 18:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
רוח־איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה׃

Links
Proverbs 18:14Proverbs 18:14 Text AnalysisProverbs 18:14 InterlinearProverbs 18:14 MultilingualProverbs 18:14 TSKProverbs 18:14 Cross ReferencesProverbs 18:14 Bible HubProverbs 18:14 Biblia ParalelaProverbs 18:14 Chinese BibleProverbs 18:14 French BibleProverbs 18:14 German Bible

Bible Hub
Proverbs 18:13
Top of Page
Top of Page