Proverbs 22:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]kî-כִּֽי־ForConj
5273 [e]nā-‘îmנָ֭עִים[it is] a pleasantAdj
3588 [e]kî-כִּֽי־if youConj
8104 [e]ṯiš-mə-rêmתִשְׁמְרֵ֣םkeep themVerb
990 [e]bə-ḇiṭ-ne-ḵā;בְּבִטְנֶ֑ךָinsideNoun
3559 [e]yik-kō-nūיִכֹּ֥נוּbe fitted youVerb
3162 [e]yaḥ-dāw,יַ֝חְדָּ֗וthey shall withNoun
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
8193 [e]śə-p̄ā-ṯe-ḵā.שְׂפָתֶֽיךָ׃your lipsNoun
Hebrew Texts
משלי 22:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־נָ֭עִים כִּֽי־תִשְׁמְרֵ֣ם בְּבִטְנֶ֑ךָ יִכֹּ֥נוּ יַ֝חְדָּ֗ו עַל־שְׂפָתֶֽיךָ׃

משלי 22:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־נעים כי־תשמרם בבטנך יכנו יחדו על־שפתיך׃

Links
Proverbs 22:18Proverbs 22:18 Text AnalysisProverbs 22:18 InterlinearProverbs 22:18 MultilingualProverbs 22:18 TSKProverbs 22:18 Cross ReferencesProverbs 22:18 Bible HubProverbs 22:18 Biblia ParalelaProverbs 22:18 Chinese BibleProverbs 22:18 French BibleProverbs 22:18 German Bible

Bible Hub
Proverbs 22:17
Top of Page
Top of Page