δοξάσει
Englishman's Concordance
δοξάσει (doxasei) — 5 Occurrences

John 13:32 V-FIA-3S
GRK: ὁ θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν
NAS: God is glorified in Him, God
KJV: If God be glorified in him,
INT: God will glorify him in

John 13:32 V-FIA-3S
GRK: καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν
NAS: will also glorify Him in Himself,
KJV: shall also glorify him in
INT: and immediately will glorify him

John 16:14 V-FIA-3S
GRK: ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει ὅτι ἐκ
NAS: He will glorify Me, for He will take
KJV: He shall glorify me: for
INT: He me will glorify for of

John 21:19 V-FIA-3S
GRK: ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν θεόν
NAS: of death he would glorify God.
KJV: death he should glorify God.
INT: by what death he should glorify God

Revelation 15:4 V-FIA-3S
GRK: κύριε καὶ δοξάσει τὸ ὄνομά
NAS: O Lord, and glorify Your name?
KJV: O Lord, and glorify thy name?
INT: O Lord and glorify the name

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page