1 Chronicles 23:31
3605 [e]   31
ū·lə·ḵōl   31
וּלְכֹ֨ל   31
and all   31
Noun   31
5927 [e]
ha·‘ă·lō·wṯ
הַעֲל֤וֹת
to offer
Verb
5930 [e]
‘ō·lō·wṯ
עֹלוֹת֙
burnt sacrifices
Noun
3068 [e]
Yah·weh,
לַיהוָ֔ה
to the LORD
Noun
  
 

 
 
 7676 [e]
laš·šab·bā·ṯō·wṯ,
לַשַּׁבָּת֔וֹת
on the Sabbaths
Noun
  
 

 
 
 2320 [e]
le·ḥo·ḏā·šîm
לֶחֳדָשִׁ֖ים
in the new moons
Noun
  
 

 
 
 4150 [e]
wə·lam·mō·‘ă·ḏîm;
וְלַמֹּעֲדִ֑ים
and on the set feasts
Noun
  
 

 
 
 4557 [e]
bə·mis·pār
בְּמִסְפָּ֨ר
in the number
Noun
4941 [e]
kə·miš·pāṭ
כְּמִשְׁפָּ֧ט
according to the order
Noun
5921 [e]
‘ă·lê·hem
עֲלֵיהֶ֛ם
commanded to them
Prep
8548 [e]
tā·mîḏ
תָּמִ֖יד
continually
Noun
6440 [e]
lip̄·nê
לִפְנֵ֥י
before
Noun
  
 
.
 
 
 3068 [e]
Yah·weh.
יְהוָֽה׃
the LORD
Noun
Links
1 Chronicles 23:311 Chronicles 23:31 Text Analysis1 Chronicles 23:31 Interlinear1 Chronicles 23:31 Multilingual1 Chronicles 23:31 TSK1 Chronicles 23:31 Cross References1 Chronicles 23:31 Bible Hub1 Chronicles 23:31 Biblia Paralela1 Chronicles 23:31 Chinese Bible1 Chronicles 23:31 French Bible1 Chronicles 23:31 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 23:30
Top of Page
Top of Page