2 Chronicles 23:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3772 [e]way-yiḵ-rōṯוַיִּכְרֹ֤תAnd madeVerb
3077 [e]yə-hō-w-yā-ḏā‘יְהוֹיָדָע֙JehoiadaNoun
1285 [e]bə-rîṯ,בְּרִ֔יתa covenantNoun
996 [e]bê-nōwבֵּינ֕וֹbetween himPrep
996 [e]ū-ḇênוּבֵ֥יןand betweenPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֖םthe peopleNoun
996 [e]ū-ḇênוּבֵ֣יןand betweenPrep
4428 [e]ham-me-leḵ;הַמֶּ֑לֶךְthe kingNoun
1961 [e]lih-yō-wṯלִהְי֥וֹתthat they should beVerb
5971 [e]lə-‘āmלְעָ֖םpeopleNoun
3068 [e]Yah-weh.לַיהוָֽה׃of the LORDNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 23:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּכְרֹ֤ת יְהֹויָדָע֙ בְּרִ֔ית בֵּינֹ֕ו וּבֵ֥ין כָּל־הָעָ֖ם וּבֵ֣ין הַמֶּ֑לֶךְ לִהְיֹ֥ות לְעָ֖ם לַיהוָֽה׃

דברי הימים ב 23:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויכרת יהוידע ברית בינו ובין כל־העם ובין המלך להיות לעם ליהוה׃

Links
2 Chronicles 23:162 Chronicles 23:16 Text Analysis2 Chronicles 23:16 Interlinear2 Chronicles 23:16 Multilingual2 Chronicles 23:16 TSK2 Chronicles 23:16 Cross References2 Chronicles 23:16 Bible Hub2 Chronicles 23:16 Biblia Paralela2 Chronicles 23:16 Chinese Bible2 Chronicles 23:16 French Bible2 Chronicles 23:16 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 23:15
Top of Page
Top of Page