2 Chronicles 30:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
389 [e]’aḵ-אַךְ־NeverthelessAdv
582 [e]’ă-nā-šîmאֲנָשִׁ֛יםNevertheless diversNoun
836 [e]mê-’ā-šêrמֵאָשֵׁ֥רof AsherNoun
4519 [e]ū-mə-naš-šehוּמְנַשֶּׁ֖הand ManassehNoun
2074 [e]ū-miz-zə-ḇu-lūn;וּמִזְּבֻל֑וּןand of ZebulunNoun
3665 [e]niḵ-nə-‘ū,נִֽכְנְע֔וּhumbledVerb
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹ֖אוּthemselves and cameVerb
3389 [e]lî-rū-šā-lim.לִירוּשָׁלִָֽם׃to JerusalemNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 30:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אַךְ־אֲנָשִׁ֛ים מֵאָשֵׁ֥ר וּמְנַשֶּׁ֖ה וּמִזְּבֻל֑וּן נִֽכְנְע֔וּ וַיָּבֹ֖אוּ לִירוּשָׁלִָֽם׃

דברי הימים ב 30:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אך־אנשים מאשר ומנשה ומזבלון נכנעו ויבאו לירושלם׃

Links
2 Chronicles 30:112 Chronicles 30:11 Text Analysis2 Chronicles 30:11 Interlinear2 Chronicles 30:11 Multilingual2 Chronicles 30:11 TSK2 Chronicles 30:11 Cross References2 Chronicles 30:11 Bible Hub2 Chronicles 30:11 Biblia Paralela2 Chronicles 30:11 Chinese Bible2 Chronicles 30:11 French Bible2 Chronicles 30:11 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 30:10
Top of Page
Top of Page