2 Samuel 7:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5668 [e]ba-‘ă-ḇūrבַּעֲב֤וּרFor the sakeAdv
1697 [e]də-ḇā-rə-ḵāדְּבָֽרְךָ֙of For your wordNoun
3820 [e]ū-ḵə-lib-bə-ḵā,וּֽכְלִבְּךָ֔and according to your own heartNoun
6213 [e]‘ā-śî-ṯāעָשִׂ֕יתָhave you doneVerb
853 [e]’êṯאֵ֥ת - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1420 [e]hag-gə-ḏūl-lāhהַגְּדוּלָּ֖הgreat thingsNoun
2063 [e]haz-zōṯ;הַזֹּ֑אתthesePro
3045 [e]lə-hō-w-ḏî-a‘לְהוֹדִ֖יעַknowVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5650 [e]‘aḇ-de-ḵā.עַבְדֶּֽךָ׃to make your servantNoun
Hebrew Texts
שמואל ב 7:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בַּעֲב֤וּר דְּבָֽרְךָ֙ וּֽכְלִבְּךָ֔ עָשִׂ֕יתָ אֵ֥ת כָּל־הַגְּדוּלָּ֖ה הַזֹּ֑את לְהֹודִ֖יעַ אֶת־עַבְדֶּֽךָ׃

שמואל ב 7:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בעבור דברך וכלבך עשית את כל־הגדולה הזאת להודיע את־עבדך׃

Links
2 Samuel 7:212 Samuel 7:21 Text Analysis2 Samuel 7:21 Interlinear2 Samuel 7:21 Multilingual2 Samuel 7:21 TSK2 Samuel 7:21 Cross References2 Samuel 7:21 Bible Hub2 Samuel 7:21 Biblia Paralela2 Samuel 7:21 Chinese Bible2 Samuel 7:21 French Bible2 Samuel 7:21 German Bible

Bible Hub
2 Samuel 7:20
Top of Page
Top of Page