Deuteronomy 14:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
389 [e]’aḵאַ֣ךְNeverthelessAdv
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
2088 [e]zehזֶ֞הthesePro
3808 [e]לֹ֤אnotAdv
398 [e]ṯō-ḵə-lūתֹֽאכְלוּ֙do eatVerb
5927 [e]mim-ma-‘ă-lêמִמַּֽעֲלֵ֣יof those who chewVerb
1625 [e]hag-gê-rāh,הַגֵּרָ֔הthe cudNoun
6536 [e]ū-mim-map̄-rî-sêוּמִמַּפְרִיסֵ֥יor of those who divideVerb
6541 [e]hap-par-sāhהַפַּרְסָ֖הhoofNoun
8156 [e]haš-šə-sū-‘āh;הַשְּׁסוּעָ֑הthe clovenVerb
853 [e]’eṯ-אֶֽת־ - Acc
1581 [e]hag-gā-mālהַ֠גָּמָל[as] the camelNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
768 [e]hā-’ar-ne-ḇeṯהָאַרְנֶ֨בֶתthe hareNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
8227 [e]haš-šā-p̄ānהַשָּׁפָ֜ןthe coneyNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
5927 [e]ma-‘ă-lêhמַעֲלֵ֧הthough they chewVerb
1625 [e]ḡê-rāhגֵרָ֣הthe cudNoun
1992 [e]hêm-māh,הֵ֗מָּהtheyPro
6541 [e]ū-p̄ar-sāhוּפַרְסָה֙and the hoofNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
6536 [e]hip̄-rî-sū,הִפְרִ֔יסוּdo but divide [are]Verb
2931 [e]ṭə-mê-’îmטְמֵאִ֥יםuncleanAdj
1992 [e]hêmהֵ֖םtheyPro
  lā-ḵem.לָכֶֽם׃toPrep
Hebrew Texts
דברים 14:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אַ֣ךְ אֶת־זֶ֞ה לֹ֤א תֹֽאכְלוּ֙ מִמַּֽעֲלֵ֣י הַגֵּרָ֔ה וּמִמַּפְרִיסֵ֥י הַפַּרְסָ֖ה הַשְּׁסוּעָ֑ה אֶֽת־הַ֠גָּמָל וְאֶת־הָאַרְנֶ֨בֶת וְאֶת־הַשָּׁפָ֜ן כִּֽי־מַעֲלֵ֧ה גֵרָ֣ה הֵ֗מָּה וּפַרְסָה֙ לֹ֣א הִפְרִ֔יסוּ טְמֵאִ֥ים הֵ֖ם לָכֶֽם׃

דברים 14:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אך את־זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה השסועה את־הגמל ואת־הארנבת ואת־השפן כי־מעלה גרה המה ופרסה לא הפריסו טמאים הם לכם׃

Links
Deuteronomy 14:7Deuteronomy 14:7 Text AnalysisDeuteronomy 14:7 InterlinearDeuteronomy 14:7 MultilingualDeuteronomy 14:7 TSKDeuteronomy 14:7 Cross ReferencesDeuteronomy 14:7 Bible HubDeuteronomy 14:7 Biblia ParalelaDeuteronomy 14:7 Chinese BibleDeuteronomy 14:7 French BibleDeuteronomy 14:7 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 14:6
Top of Page
Top of Page