Exodus 15:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7230 [e]ū-ḇə-rōḇוּבְרֹ֥בand in the greatnessNoun
1347 [e]gə-’ō-wn-ḵāגְּאוֹנְךָ֖of your excellencyNoun
2040 [e]ta-hă-rōsתַּהֲרֹ֣סyou have overthrownVerb
6965 [e]qā-me-ḵā;קָמֶ֑יךָyour adversariesVerb
7971 [e]tə-šal-laḥתְּשַׁלַּח֙you sent forthVerb
2740 [e]ḥă-rō-nə-ḵā,חֲרֹ֣נְךָ֔your wrathNoun
398 [e]yō-ḵə-lê-mōwיֹאכְלֵ֖מוֹ[which] consumed themVerb
7179 [e]kaq-qaš.כַּקַּֽשׁ׃as stubbleNoun
Hebrew Texts
שמות 15:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְרֹ֥ב גְּאֹונְךָ֖ תַּהֲרֹ֣ס קָמֶ֑יךָ תְּשַׁלַּח֙ חֲרֹ֣נְךָ֔ יֹאכְלֵ֖מֹו כַּקַּֽשׁ׃

שמות 15:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וברב גאונך תהרס קמיך תשלח חרנך יאכלמו כקש׃

Links
Exodus 15:7Exodus 15:7 Text AnalysisExodus 15:7 InterlinearExodus 15:7 MultilingualExodus 15:7 TSKExodus 15:7 Cross ReferencesExodus 15:7 Bible HubExodus 15:7 Biblia ParalelaExodus 15:7 Chinese BibleExodus 15:7 French BibleExodus 15:7 German Bible

Bible Hub
Exodus 15:6
Top of Page
Top of Page