Genesis 5:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-yih-yūוַיִּֽהְיוּ֙And wereVerb
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3117 [e]yə-mê-יְמֵי־the daysNoun
8352 [e]šêṯ,שֵׁ֔תof SethNoun
8147 [e]šə-têmשְׁתֵּ֤יםtwoNoun
6240 [e]‘eś-rêhעֶשְׂרֵה֙and tenNoun
8141 [e]šā-nāh,שָׁנָ֔הyearsNoun
8672 [e]ū-ṯə-ša‘וּתְשַׁ֥עand nineNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯמֵא֖וֹתhundredNoun
8141 [e]šā-nāh;שָׁנָ֑הyearsNoun
4191 [e]way-yā-mōṯ.וַיָּמֹֽת׃and he diedVerb
  sס -  
Hebrew Texts
בראשית 5:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּֽהְיוּ֙ כָּל־יְמֵי־שֵׁ֔ת שְׁתֵּ֤ים עֶשְׂרֵה֙ שָׁנָ֔ה וּתְשַׁ֥ע מֵאֹ֖ות שָׁנָ֑ה וַיָּמֹֽת׃ ס

בראשית 5:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהיו כל־ימי־שת שתים עשרה שנה ותשע מאות שנה וימת׃ ס

Links
Genesis 5:8Genesis 5:8 Text AnalysisGenesis 5:8 InterlinearGenesis 5:8 MultilingualGenesis 5:8 TSKGenesis 5:8 Cross ReferencesGenesis 5:8 Bible HubGenesis 5:8 Biblia ParalelaGenesis 5:8 Chinese BibleGenesis 5:8 French BibleGenesis 5:8 German Bible

Bible Hub
Genesis 5:7
Top of Page
Top of Page