Isaiah 1:31
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֤הAnd shall beVerb
2634 [e]he-ḥā-sōnהֶחָסֹן֙the strongAdj
5296 [e]lin-‘ō-reṯ,לִנְעֹ֔רֶתas wickNoun
6467 [e]ū-p̄ō-‘ă-lōwוּפֹעֲל֖וֹand the makerNoun
5213 [e]lə-nî-ṣō-wṣ;לְנִיצ֑וֹץof it as a sparkNoun
1197 [e]ū-ḇā-‘ă-rūוּבָעֲר֧וּand burnVerb
8147 [e]šə-nê-hemשְׁנֵיהֶ֛םthey shall bothNoun
3162 [e]yaḥ-dāwיַחְדָּ֖וtogetherNoun
369 [e]wə-’ênוְאֵ֥יןand nonePrt
3518 [e]mə-ḵab-beh.מְכַבֶּֽה׃to quenchVerb
  sס -  
Hebrew Texts
ישעה 1:31 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָ֤ה הֶחָסֹן֙ לִנְעֹ֔רֶת וּפֹעֲלֹ֖ו לְנִיצֹ֑וץ וּבָעֲר֧וּ שְׁנֵיהֶ֛ם יַחְדָּ֖ו וְאֵ֥ין מְכַבֶּֽה׃ ס

ישעה 1:31 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה החסן לנערת ופעלו לניצוץ ובערו שניהם יחדו ואין מכבה׃ ס

Links
Isaiah 1:31Isaiah 1:31 Text AnalysisIsaiah 1:31 InterlinearIsaiah 1:31 MultilingualIsaiah 1:31 TSKIsaiah 1:31 Cross ReferencesIsaiah 1:31 Bible HubIsaiah 1:31 Biblia ParalelaIsaiah 1:31 Chinese BibleIsaiah 1:31 French BibleIsaiah 1:31 German Bible

Bible Hub
Isaiah 1:30
Top of Page
Top of Page