Isaiah 34:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8033 [e]šām-māhשָׁ֣מָּהThereAdv
7077 [e]qin-nə-nāhקִנְּנָ֤הshall make her nestVerb
7091 [e]qip-pō-wzקִפּוֹז֙the great owlNoun
4422 [e]wat-tə-mal-lêṭ,וַתְּמַלֵּ֔טand layVerb
1234 [e]ū-ḇā-qə-‘āhוּבָקְעָ֖הand hatchVerb
1716 [e]wə-ḏā-ḡə-rāhוְדָגְרָ֣הand gatherVerb
6738 [e]ḇə-ṣil-lāh;בְצִלָּ֑הּunder her shadowNoun
389 [e]’aḵ-אַךְ־alsoAdv
8033 [e]šāmשָׁ֛םthereAdv
6908 [e]niq-bə-ṣūנִקְבְּצ֥וּshall be gatheredVerb
1772 [e]ḏay-yō-wṯדַיּ֖וֹתthe vulturesNoun
802 [e]’iš-šāhאִשָּׁ֥הevery oneNoun
7468 [e]rə-‘ū-ṯāh.רְעוּתָֽהּ׃with her mateNoun
Hebrew Texts
ישעה 34:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שָׁ֣מָּה קִנְּנָ֤ה קִפֹּוז֙ וַתְּמַלֵּ֔ט וּבָקְעָ֖ה וְדָגְרָ֣ה בְצִלָּ֑הּ אַךְ־שָׁ֛ם נִקְבְּצ֥וּ דַיֹּ֖ות אִשָּׁ֥ה רְעוּתָֽהּ׃

ישעה 34:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שמה קננה קפוז ותמלט ובקעה ודגרה בצלה אך־שם נקבצו דיות אשה רעותה׃

Links
Isaiah 34:15Isaiah 34:15 Text AnalysisIsaiah 34:15 InterlinearIsaiah 34:15 MultilingualIsaiah 34:15 TSKIsaiah 34:15 Cross ReferencesIsaiah 34:15 Bible HubIsaiah 34:15 Biblia ParalelaIsaiah 34:15 Chinese BibleIsaiah 34:15 French BibleIsaiah 34:15 German Bible

Bible Hub
Isaiah 34:14
Top of Page
Top of Page