Isaiah 49:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5750 [e]‘ō-wḏע֚וֹדagainSubst
559 [e]yō-mə-rūיֹאמְר֣וּshall sayVerb
241 [e]ḇə-’ā-zə-na-yiḵ,בְאָזְנַ֔יִךְin your earsNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֖יThe childrenNoun
7923 [e]šik-ku-lā-yiḵ;שִׁכֻּלָ֑יִךְafter you have lost the otherNoun
6862 [e]ṣar-צַר־[is] too straitAdj
  לִ֥יtoPrep
4725 [e]ham-mā-qō-wmהַמָּק֖וֹםThe placeNoun
5066 [e]gə-šāh-גְּשָׁה־give placeVerb
  לִּ֥יtoPrep
3427 [e]wə-’ê-šê-ḇāh.וְאֵשֵֽׁבָה׃and to me that I may dwellVerb
Hebrew Texts
ישעה 49:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עֹ֚וד יֹאמְר֣וּ בְאָזְנַ֔יִךְ בְּנֵ֖י שִׁכֻּלָ֑יִךְ צַר־לִ֥י הַמָּקֹ֖ום גְּשָׁה־לִּ֥י וְאֵשֵֽׁבָה׃

ישעה 49:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
עוד יאמרו באזניך בני שכליך צר־לי המקום גשה־לי ואשבה׃

Links
Isaiah 49:20Isaiah 49:20 Text AnalysisIsaiah 49:20 InterlinearIsaiah 49:20 MultilingualIsaiah 49:20 TSKIsaiah 49:20 Cross ReferencesIsaiah 49:20 Bible HubIsaiah 49:20 Biblia ParalelaIsaiah 49:20 Chinese BibleIsaiah 49:20 French BibleIsaiah 49:20 German Bible

Bible Hub
Isaiah 49:19
Top of Page
Top of Page