Isaiah 53:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
403 [e]’ā-ḵênאָכֵ֤ןSurelyAdv
2483 [e]ḥo-lā-yê-nūחֳלָיֵ֙נוּ֙our griefsNoun
1931 [e]ה֣וּאhePro
5375 [e]nā-śā,נָשָׂ֔אhas borneVerb
4341 [e]ū-maḵ-’ō-ḇê-nūוּמַכְאֹבֵ֖ינוּand our sorrowsNoun
5445 [e]sə-ḇā-lām;סְבָלָ֑םcarriedVerb
587 [e]wa-’ă-naḥ-nūוַאֲנַ֣חְנוּand yet wePro
2803 [e]ḥă-šaḇ-nu-hū,חֲשַׁבְנֻ֔הוּdid esteem himVerb
5060 [e]nā-ḡū-a‘נָג֛וּעַstrickenVerb
5221 [e]muk-kêhמֻכֵּ֥הstruckVerb
430 [e]’ĕ-lō-hîmאֱלֹהִ֖יםof GodNoun
6031 [e]ū-mə-‘un-neh.וּמְעֻנֶּֽה׃and afflictedVerb
Hebrew Texts
ישעה 53:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אָכֵ֤ן חֳלָיֵ֙נוּ֙ ה֣וּא נָשָׂ֔א וּמַכְאֹבֵ֖ינוּ סְבָלָ֑ם וַאֲנַ֣חְנוּ חֲשַׁבְנֻ֔הוּ נָג֛וּעַ מֻכֵּ֥ה אֱלֹהִ֖ים וּמְעֻנֶּֽה׃

ישעה 53:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אכן חלינו הוא נשא ומכאבינו סבלם ואנחנו חשבנהו נגוע מכה אלהים ומענה׃

Links
Isaiah 53:4Isaiah 53:4 Text AnalysisIsaiah 53:4 InterlinearIsaiah 53:4 MultilingualIsaiah 53:4 TSKIsaiah 53:4 Cross ReferencesIsaiah 53:4 Bible HubIsaiah 53:4 Biblia ParalelaIsaiah 53:4 Chinese BibleIsaiah 53:4 French BibleIsaiah 53:4 German Bible

Bible Hub
Isaiah 53:3
Top of Page
Top of Page