Jeremiah 13:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]wə-ḵîוְכִ֤יAnd ifConj
559 [e]ṯō-mə-rîתֹאמְרִי֙you sayVerb
3824 [e]bil-ḇā-ḇêḵ,בִּלְבָבֵ֔ךְin your heartNoun
4069 [e]mad-dū-a‘מַדּ֖וּעַWhyAdv
7122 [e]qə-rā-’u-nîקְרָאֻ֣נִיcomeVerb
428 [e]’êl-leh;אֵ֑לֶּהthese thingsPro
7230 [e]bə-rōḇבְּרֹ֧בto me Because of the magnitudeNoun
5771 [e]‘ă-wō-nêḵעֲוֹנֵ֛ךְof your iniquityNoun
1540 [e]niḡ-lūנִגְל֥וּdiscoveredVerb
7757 [e]šū-la-yiḵשׁוּלַ֖יִךְare your skirtsNoun
2554 [e]neḥ-mə-sūנֶחְמְס֥וּmade boreVerb
6119 [e]‘ă-qê-ḇā-yiḵ.עֲקֵבָֽיִךְ׃your heelsNoun
Hebrew Texts
ירמיה 13:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכִ֤י תֹאמְרִי֙ בִּלְבָבֵ֔ךְ מַדּ֖וּעַ קְרָאֻ֣נִי אֵ֑לֶּה בְּרֹ֧ב עֲוֹנֵ֛ךְ נִגְל֥וּ שׁוּלַ֖יִךְ נֶחְמְס֥וּ עֲקֵבָֽיִךְ׃

ירמיה 13:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכי תאמרי בלבבך מדוע קראני אלה ברב עונך נגלו שוליך נחמסו עקביך׃

Links
Jeremiah 13:22Jeremiah 13:22 Text AnalysisJeremiah 13:22 InterlinearJeremiah 13:22 MultilingualJeremiah 13:22 TSKJeremiah 13:22 Cross ReferencesJeremiah 13:22 Bible HubJeremiah 13:22 Biblia ParalelaJeremiah 13:22 Chinese BibleJeremiah 13:22 French BibleJeremiah 13:22 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 13:21
Top of Page
Top of Page