Jeremiah 15:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
859 [e]’at-tāhאַתָּ֧הyouPro
3045 [e]yā-ḏa‘-tāיָדַ֣עְתָּknowVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הO LORDNoun
2142 [e]zā-ḵə-rê-nîזָכְרֵ֤נִיremember meVerb
6485 [e]ū-p̄ā-qə-ḏê-nîוּפָקְדֵ֙נִי֙and visit meVerb
5358 [e]wə-hin-nā-qemוְהִנָּ֤קֶםand revengeVerb
  לִי֙toPrep
7291 [e]mê-rō-ḏə-p̄ay,מֵרֹ֣דְפַ֔יfor me on my persecutors meVerb
408 [e]’al-אַל־notAdv
750 [e]lə-’e-reḵלְאֶ֥רֶךְaway in your patienceAdj
639 [e]’ap-pə-ḵāאַפְּךָ֖.. .. ..Noun
3947 [e]tiq-qā-ḥê-nî;תִּקָּחֵ֑נִיtakeVerb
3045 [e]da‘דַּ֕עknowVerb
5375 [e]śə-’ê-ṯîשְׂאֵתִ֥יyour sake I have sufferedVerb
5921 [e]‘ā-le-ḵāעָלֶ֖יךָthat forPrep
2781 [e]ḥer-pāh.חֶרְפָּֽה׃rebukeNoun
Hebrew Texts
ירמיה 15:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אַתָּ֧ה יָדַ֣עְתָּ יְהוָ֗ה זָכְרֵ֤נִי וּפָקְדֵ֙נִי֙ וְהִנָּ֤קֶם לִי֙ מֵרֹ֣דְפַ֔י אַל־לְאֶ֥רֶךְ אַפְּךָ֖ תִּקָּחֵ֑נִי דַּ֕ע שְׂאֵתִ֥י עָלֶ֖יךָ חֶרְפָּֽה׃

ירמיה 15:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אתה ידעת יהוה זכרני ופקדני והנקם לי מרדפי אל־לארך אפך תקחני דע שאתי עליך חרפה׃

Links
Jeremiah 15:15Jeremiah 15:15 Text AnalysisJeremiah 15:15 InterlinearJeremiah 15:15 MultilingualJeremiah 15:15 TSKJeremiah 15:15 Cross ReferencesJeremiah 15:15 Bible HubJeremiah 15:15 Biblia ParalelaJeremiah 15:15 Chinese BibleJeremiah 15:15 French BibleJeremiah 15:15 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 15:14
Top of Page
Top of Page