Jeremiah 17:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8058 [e]wə-šā-maṭ-tāh,וְשָׁמַטְתָּ֗הshall discontinueVerb
  ū-ḇə-ḵāוּבְךָ֙ -  
5159 [e]min-na-ḥă-lā-ṯə-ḵāמִנַּחֲלָֽתְךָ֙of your inheritanceNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
5414 [e]nā-ṯat-tîנָתַ֣תִּיI gaveVerb
  lāḵ,לָ֔ךְto youPrep
5647 [e]wə-ha-‘ă-ḇaḏ-tî-ḵāוְהַעֲבַדְתִּ֙יךָ֙and I will cause you to serveVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
341 [e]’ō-yə-ḇe-ḵā,אֹ֣יְבֶ֔יךָyour enemiesNoun
776 [e]bā-’ā-reṣבָּאָ֖רֶץIn the landNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
3045 [e]yā-ḏā-‘ə-tā;יָדָ֑עְתָּdo you knowVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
784 [e]’êšאֵ֛שׁa fireNoun
6919 [e]qə-ḏaḥ-temקְדַחְתֶּ֥םyou have kindledVerb
639 [e]bə-’ap-pîבְּאַפִּ֖יin My angerNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־forPrep
5769 [e]‘ō-w-lāmעוֹלָ֥םeverNoun
3344 [e]tū-qāḏ.תּוּקָֽד׃[which] shall burnVerb
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 17:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשָׁמַטְתָּ֗ה וּבְךָ֙ מִנַּחֲלָֽתְךָ֙ אֲשֶׁ֣ר נָתַ֣תִּי לָ֔ךְ וְהַעֲבַדְתִּ֙יךָ֙ אֶת־אֹ֣יְבֶ֔יךָ בָּאָ֖רֶץ אֲשֶׁ֣ר לֹֽא־יָדָ֑עְתָּ כִּֽי־אֵ֛שׁ קְדַחְתֶּ֥ם בְּאַפִּ֖י עַד־עֹולָ֥ם תּוּקָֽד׃ ס

ירמיה 17:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושמטתה ובך מנחלתך אשר נתתי לך והעבדתיך את־איביך בארץ אשר לא־ידעת כי־אש קדחתם באפי עד־עולם תוקד׃ ס

Links
Jeremiah 17:4Jeremiah 17:4 Text AnalysisJeremiah 17:4 InterlinearJeremiah 17:4 MultilingualJeremiah 17:4 TSKJeremiah 17:4 Cross ReferencesJeremiah 17:4 Bible HubJeremiah 17:4 Biblia ParalelaJeremiah 17:4 Chinese BibleJeremiah 17:4 French BibleJeremiah 17:4 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 17:3
Top of Page
Top of Page