Jeremiah 17:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֞הFor he shall beVerb
6086 [e]kə-‘êṣכְּעֵ֣ץ ׀For he will be like a treeNoun
8362 [e]šā-ṯūlשָׁת֣וּלplantedVerb
5921 [e]‘al-עַל־byPrep
4325 [e]ma-yim,מַ֗יִםby the waterNoun
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־and byPrep
3105 [e]yū-ḇalיוּבַל֙the riverNoun
7971 [e]yə-šal-laḥיְשַׁלַּ֣ח[that] and spreads out herVerb
8328 [e]šā-rā-šāw,שָֽׁרָשָׁ֔יוrootsNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֤אand notAdv
  [yi-rā[יִרָא -  
  ḵ]כ] -  
3372 [e](yir-’eh(יִרְאֶה֙will fearVerb
  q)ק) -  
3588 [e]kî-כִּֽי־whenConj
935 [e]yā-ḇōיָבֹ֣אcomesVerb
2527 [e]ḥōm,חֹ֔םheatNoun
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֥הbut shall beVerb
5929 [e]‘ā-lê-hūעָלֵ֖הוּher leafNoun
7488 [e]ra-‘ă-nān;רַֽעֲנָ֑ןgreenAdj
8141 [e]ū-ḇiš-naṯוּבִשְׁנַ֤תand in the yearNoun
1226 [e]baṣ-ṣō-reṯבַּצֹּ֙רֶת֙of droughtNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
1672 [e]yiḏ-’āḡ,יִדְאָ֔גdo be carefulVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אneitherAdv
4185 [e]yā-mîšיָמִ֖ישׁshall ceaseVerb
6213 [e]mê-‘ă-śō-wṯמֵעֲשׂ֥וֹתto yieldVerb
6529 [e]pe-rî.פֶּֽרִי׃fruitNoun
Hebrew Texts
ירמיה 17:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָ֞ה כְּעֵ֣ץ ׀ שָׁת֣וּל עַל־מַ֗יִם וְעַל־יוּבַל֙ יְשַׁלַּ֣ח שָֽׁרָשָׁ֔יו וְלֹ֤א [יִרָא כ] (יִרְאֶה֙ ק) כִּֽי־יָבֹ֣א חֹ֔ם וְהָיָ֥ה עָלֵ֖הוּ רַֽעֲנָ֑ן וּבִשְׁנַ֤ת בַּצֹּ֙רֶת֙ לֹ֣א יִדְאָ֔ג וְלֹ֥א יָמִ֖ישׁ מֵעֲשֹׂ֥ות פֶּֽרִי׃

ירמיה 17:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה כעץ ׀ שתול על־מים ועל־יובל ישלח שרשיו ולא [ירא כ] (יראה ק) כי־יבא חם והיה עלהו רענן ובשנת בצרת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי׃

Links
Jeremiah 17:8Jeremiah 17:8 Text AnalysisJeremiah 17:8 InterlinearJeremiah 17:8 MultilingualJeremiah 17:8 TSKJeremiah 17:8 Cross ReferencesJeremiah 17:8 Bible HubJeremiah 17:8 Biblia ParalelaJeremiah 17:8 Chinese BibleJeremiah 17:8 French BibleJeremiah 17:8 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 17:7
Top of Page
Top of Page