Jeremiah 21:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6485 [e]ū-p̄ā-qaḏ-tîוּפָקַדְתִּ֧יBut I will punishVerb
5921 [e]‘ă-lê-ḵemעֲלֵיכֶ֛םaccording youPrep
6529 [e]kip̄-rîכִּפְרִ֥יaccording to the fruitNoun
4611 [e]ma-‘al-lê-ḵemמַעַלְלֵיכֶ֖םof your deedsNoun
5002 [e]nə-’um-נְאֻם־saidNoun
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הthe LORDNoun
3341 [e]wə-hiṣ-ṣat-tîוְהִצַּ֤תִּיand I will kindleVerb
784 [e]’êšאֵשׁ֙a fireNoun
3293 [e]bə-ya‘-rāh,בְּיַעְרָ֔הּin its forestNoun
398 [e]wə-’ā-ḵə-lāhוְאָכְלָ֖הand it shall devourVerb
3605 [e]kāl-כָּל־all thingsNoun
5439 [e]sə-ḇî-ḇe-hā.סְבִיבֶֽיהָ׃aroundSubst
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 21:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּפָקַדְתִּ֧י עֲלֵיכֶ֛ם כִּפְרִ֥י מַעַלְלֵיכֶ֖ם נְאֻם־יְהוָ֑ה וְהִצַּ֤תִּי אֵשׁ֙ בְּיַעְרָ֔הּ וְאָכְלָ֖ה כָּל־סְבִיבֶֽיהָ׃ ס

ירמיה 21:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ופקדתי עליכם כפרי מעלליכם נאם־יהוה והצתי אש ביערה ואכלה כל־סביביה׃ ס

Links
Jeremiah 21:14Jeremiah 21:14 Text AnalysisJeremiah 21:14 InterlinearJeremiah 21:14 MultilingualJeremiah 21:14 TSKJeremiah 21:14 Cross ReferencesJeremiah 21:14 Bible HubJeremiah 21:14 Biblia ParalelaJeremiah 21:14 Chinese BibleJeremiah 21:14 French BibleJeremiah 21:14 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 21:13
Top of Page
Top of Page