Jeremiah 33:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3541 [e]kōhכֹּ֣ה ׀ThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֣רsaysVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הthe LORDNoun
5750 [e]‘ō-wḏעוֹד֮AgainSubst
8085 [e]yiš-šā-ma‘יִשָּׁמַ֣עthere shall be heardVerb
4725 [e]bam-mā-qō-wm-בַּמָּקוֹם־placeNoun
2088 [e]haz-zehהַזֶּה֒in thisPro
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁר֙thatPrt
859 [e]’at-temאַתֶּ֣םyouPro
559 [e]’ō-mə-rîm,אֹֽמְרִ֔יםsayVerb
2720 [e]ḥā-rêḇחָרֵ֣ב[shall be] desolateAdj
1931 [e]hū,ה֔וּאhePro
369 [e]mê-’ênמֵאֵ֥יןoutsidePrt
120 [e]’ā-ḏāmאָדָ֖םmanNoun
369 [e]ū-mê-’ênוּמֵאֵ֣יןand outsidePrt
929 [e]bə-hê-māh;בְּהֵמָ֑הbeastNoun
5892 [e]bə-‘ā-rêבְּעָרֵ֤י[even] in the citiesNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָה֙of JudahNoun
2351 [e]ū-ḇə-ḥu-ṣō-wṯוּבְחֻצ֣וֹתand in the streetsNoun
3389 [e]yə-rū-šā-lim,יְרוּשָׁלִַ֔םof JerusalemNoun
8074 [e]han-šam-mō-wṯ,הַֽנְשַׁמּ֗וֹתthat are desolateVerb
369 [e]mê-’ênמֵאֵ֥יןoutsidePrt
120 [e]’ā-ḏāmאָדָ֛םmanNoun
369 [e]ū-mê-’ênוּמֵאֵ֥יןand outsidePrt
3427 [e]yō-wō-šêḇיוֹשֵׁ֖בinhabitantVerb
369 [e]ū-mê-’ênוּמֵאֵ֥יןand outsidePrt
929 [e]bə-hê-māh.בְּהֵמָֽה׃beastNoun
Hebrew Texts
ירמיה 33:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כֹּ֣ה ׀ אָמַ֣ר יְהוָ֗ה עֹוד֮ יִשָּׁמַ֣ע בַּמָּקֹום־הַזֶּה֒ אֲשֶׁר֙ אַתֶּ֣ם אֹֽמְרִ֔ים חָרֵ֣ב ה֔וּא מֵאֵ֥ין אָדָ֖ם וּמֵאֵ֣ין בְּהֵמָ֑ה בְּעָרֵ֤י יְהוּדָה֙ וּבְחֻצֹ֣ות יְרוּשָׁלִַ֔ם הַֽנְשַׁמֹּ֗ות מֵאֵ֥ין אָדָ֛ם וּמֵאֵ֥ין יֹושֵׁ֖ב וּמֵאֵ֥ין בְּהֵמָֽה׃

ירמיה 33:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כה ׀ אמר יהוה עוד ישמע במקום־הזה אשר אתם אמרים חרב הוא מאין אדם ומאין בהמה בערי יהודה ובחצות ירושלם הנשמות מאין אדם ומאין יושב ומאין בהמה׃

Links
Jeremiah 33:10Jeremiah 33:10 Text AnalysisJeremiah 33:10 InterlinearJeremiah 33:10 MultilingualJeremiah 33:10 TSKJeremiah 33:10 Cross ReferencesJeremiah 33:10 Bible HubJeremiah 33:10 Biblia ParalelaJeremiah 33:10 Chinese BibleJeremiah 33:10 French BibleJeremiah 33:10 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 33:9
Top of Page
Top of Page