Jeremiah 44:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3707 [e]lə-haḵ-‘i-sê-nîלְהַכְעִסֵ֙נִי֙In that you provoke me to wrathVerb
4639 [e]bə-ma-‘ă-śêבְּמַעֲשֵׂ֣יwith the worksNoun
3027 [e]yə-ḏê-ḵem,יְדֵיכֶ֔םof your handsNoun
6999 [e]lə-qaṭ-ṭêrלְקַטֵּ֞רburning incenseVerb
430 [e]lê-lō-hîmלֵאלֹהִ֤יםgodsNoun
312 [e]’ă-ḥê-rîmאֲחֵרִים֙to otherAdj
776 [e]bə-’e-reṣבְּאֶ֣רֶץin the landNoun
4714 [e]miṣ-ra-yim,מִצְרַ֔יִםof EgyptNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־wherePrt
859 [e]’at-temאַתֶּ֥םyouPro
935 [e]bā-’îmבָּאִ֖יםbe goneVerb
1481 [e]lā-ḡūrלָג֣וּרto resideVerb
8033 [e]šām;שָׁ֑םwhereAdv
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֙עַן֙to the end thatSubst
3772 [e]haḵ-rîṯהַכְרִ֣יתyou might cut yourselves offVerb
  lā-ḵem,לָכֶ֔םtoPrep
4616 [e]ū-lə-ma-‘anוּלְמַ֤עַןand to the end thatSubst
1961 [e]hĕ-yō-wṯ-ḵemהֱיֽוֹתְכֶם֙you might beVerb
7045 [e]liq-lā-lāhלִקְלָלָ֣הa curseNoun
2781 [e]ū-lə-ḥer-pāh,וּלְחֶרְפָּ֔הand a reproachNoun
3605 [e]bə-ḵōlבְּכֹ֖לamong allNoun
1471 [e]gō-w-yêגּוֹיֵ֥יthe nationsNoun
776 [e]hā-’ā-reṣ.הָאָֽרֶץ׃of the earthNoun
Hebrew Texts
ירמיה 44:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לְהַכְעִסֵ֙נִי֙ בְּמַעֲשֵׂ֣י יְדֵיכֶ֔ם לְקַטֵּ֞ר לֵאלֹהִ֤ים אֲחֵרִים֙ בְּאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם אֲשֶׁר־אַתֶּ֥ם בָּאִ֖ים לָג֣וּר שָׁ֑ם לְמַ֙עַן֙ הַכְרִ֣ית לָכֶ֔ם וּלְמַ֤עַן הֱיֹֽותְכֶם֙ לִקְלָלָ֣ה וּלְחֶרְפָּ֔ה בְּכֹ֖ל גֹּויֵ֥י הָאָֽרֶץ׃

ירמיה 44:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
להכעסני במעשי ידיכם לקטר לאלהים אחרים בארץ מצרים אשר־אתם באים לגור שם למען הכרית לכם ולמען היותכם לקללה ולחרפה בכל גויי הארץ׃

Links
Jeremiah 44:8Jeremiah 44:8 Text AnalysisJeremiah 44:8 InterlinearJeremiah 44:8 MultilingualJeremiah 44:8 TSKJeremiah 44:8 Cross ReferencesJeremiah 44:8 Bible HubJeremiah 44:8 Biblia ParalelaJeremiah 44:8 Chinese BibleJeremiah 44:8 French BibleJeremiah 44:8 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 44:7
Top of Page
Top of Page