Joshua 12:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1366 [e]ū-ḡə-ḇūl,וּגְב֗וּלand the coastNoun
5747 [e]‘ō-wḡע֚וֹגof OgNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְkingNoun
1316 [e]hab-bā-šān,הַבָּשָׁ֔ןof BashanNoun
3499 [e]mî-ye-ṯerמִיֶּ֖תֶר[which was] of the remnantNoun
7497 [e]hā-rə-p̄ā-’îm;הָרְפָאִ֑יםof the giantsNoun
3427 [e]hay-yō-wō-šêḇהַיּוֹשֵׁ֥בthat dwelledVerb
6252 [e]bə-‘aš-tā-rō-wṯבְּעַשְׁתָּר֖וֹתat AshtarothNoun
154 [e]ū-ḇə-’eḏ-re-‘î.וּבְאֶדְרֶֽעִי׃and at EdreiNoun
Hebrew Texts
יהושע 12:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּגְב֗וּל עֹ֚וג מֶ֣לֶךְ הַבָּשָׁ֔ן מִיֶּ֖תֶר הָרְפָאִ֑ים הַיֹּושֵׁ֥ב בְּעַשְׁתָּרֹ֖ות וּבְאֶדְרֶֽעִי׃

יהושע 12:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וגבול עוג מלך הבשן מיתר הרפאים היושב בעשתרות ובאדרעי׃

Links
Joshua 12:4Joshua 12:4 Text AnalysisJoshua 12:4 InterlinearJoshua 12:4 MultilingualJoshua 12:4 TSKJoshua 12:4 Cross ReferencesJoshua 12:4 Bible HubJoshua 12:4 Biblia ParalelaJoshua 12:4 Chinese BibleJoshua 12:4 French BibleJoshua 12:4 German Bible

Bible Hub
Joshua 12:3
Top of Page
Top of Page