Joshua 4:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6680 [e]ṣaw-wêhצַוֵּה֙CommandVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3548 [e]hak-kō-hă-nîm,הַכֹּ֣הֲנִ֔יםthe priestsNoun
5375 [e]nō-śə-’êנֹשְׂאֵ֖יthat bearVerb
727 [e]’ă-rō-wnאֲר֣וֹןthe arkNoun
5715 [e]hā-‘ê-ḏūṯ;הָעֵד֑וּתof the testimonyNoun
5927 [e]wə-ya-‘ă-lūוְיַעֲל֖וּthat they come upVerb
4480 [e]min-מִן־out ofPrep
3383 [e]hay-yar-dên.הַיַּרְדֵּֽן׃JordanNoun
Hebrew Texts
יהושע 4:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
צַוֵּה֙ אֶת־הַכֹּ֣הֲנִ֔ים נֹשְׂאֵ֖י אֲרֹ֣ון הָעֵד֑וּת וְיַעֲל֖וּ מִן־הַיַּרְדֵּֽן׃

יהושע 4:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
צוה את־הכהנים נשאי ארון העדות ויעלו מן־הירדן׃

Links
Joshua 4:16Joshua 4:16 Text AnalysisJoshua 4:16 InterlinearJoshua 4:16 MultilingualJoshua 4:16 TSKJoshua 4:16 Cross ReferencesJoshua 4:16 Bible HubJoshua 4:16 Biblia ParalelaJoshua 4:16 Chinese BibleJoshua 4:16 French BibleJoshua 4:16 German Bible

Bible Hub
Joshua 4:15
Top of Page
Top of Page