Judges 21:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֡הand it shall beVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־whenConj
935 [e]yā-ḇō-’ūיָבֹ֣אוּcomeVerb
1 [e]’ă-ḇō-w-ṯāmאֲבוֹתָם֩their fathersNoun
176 [e]’ōwא֨וֹorConj
251 [e]’ă-ḥê-hemאֲחֵיהֶ֜םtheir brothersNoun
  [lā-rō-wḇ[לָרֹוב -  
  ḵ]כ]us 
7378 [e](lā-rîḇ(לָרִ֣יבto complainVerb
  q)ק) -  
413 [e]’ê-lê-nū,אֵלֵ֗ינוּuntoPrep
559 [e]wə-’ā-mar-nūוְאָמַ֤רְנוּthat we will sayVerb
413 [e]’ă-lê-hemאֲלֵיהֶם֙unto themPrep
2603 [e]ḥān-nū-nūחָנּ֣וּנוּBe favorableVerb
853 [e]’ō-w-ṯām,אוֹתָ֔ם - Acc
3588 [e]כִּ֣יbecauseConj
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
3947 [e]lā-qaḥ-nūלָקַ֛חְנוּdo we reservedVerb
376 [e]’îšאִ֥ישׁto each manNoun
802 [e]’iš-tōwאִשְׁתּ֖וֹhis wifeNoun
4421 [e]bam-mil-ḥā-māh;בַּמִּלְחָמָ֑הin battleNoun
3588 [e]כִּ֣יforConj
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
859 [e]’at-temאַתֶּ֛םyouPro
5414 [e]nə-ṯat-temנְתַתֶּ֥םgiveVerb
  lā-hemלָהֶ֖םto themPrep
6256 [e]kā-‘êṯכָּעֵ֥תat this timeNoun
816 [e]te’-šā-mū.תֶּאְשָֽׁמוּ׃[that] you should be guiltyVerb
  sס -  
Hebrew Texts
שופטים 21:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָ֡ה כִּֽי־יָבֹ֣אוּ אֲבֹותָם֩ אֹ֨ו אֲחֵיהֶ֜ם [לָרֹוב כ] (לָרִ֣יב ׀ ק) אֵלֵ֗ינוּ וְאָמַ֤רְנוּ אֲלֵיהֶם֙ חָנּ֣וּנוּ אֹותָ֔ם כִּ֣י לֹ֥א לָקַ֛חְנוּ אִ֥ישׁ אִשְׁתֹּ֖ו בַּמִּלְחָמָ֑ה כִּ֣י לֹ֥א אַתֶּ֛ם נְתַתֶּ֥ם לָהֶ֖ם כָּעֵ֥ת תֶּאְשָֽׁמוּ׃ ס

שופטים 21:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה כי־יבאו אבותם או אחיהם [לרוב כ] (לריב ׀ ק) אלינו ואמרנו אליהם חנונו אותם כי לא לקחנו איש אשתו במלחמה כי לא אתם נתתם להם כעת תאשמו׃ ס

Links
Judges 21:22Judges 21:22 Text AnalysisJudges 21:22 InterlinearJudges 21:22 MultilingualJudges 21:22 TSKJudges 21:22 Cross ReferencesJudges 21:22 Bible HubJudges 21:22 Biblia ParalelaJudges 21:22 Chinese BibleJudges 21:22 French BibleJudges 21:22 German Bible

Bible Hub
Judges 21:21
Top of Page
Top of Page