Lamentations 5:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5921 [e]‘alעַ֤לunderPrep
6677 [e]ṣaw-wā-rê-nūצַוָּארֵ֙נוּ֙Our necks [are]Noun
7291 [e]nir-dā-p̄ə-nū,נִרְדָּ֔פְנוּpersecutionVerb
3021 [e]yā-ḡa‘-nūיָגַ֖עְנוּwe laborVerb
  [lō[לֹא -  
  ḵ]כ] -  
3808 [e](wə-lō(וְלֹ֥אhave no restAdv
  q)ק) -  
5117 [e]hū-naḥ-הֽוּנַֽח־have no restVerb
  lā-nū.לָֽנוּ׃toPrep
Hebrew Texts
איכה 5:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עַ֤ל צַוָּארֵ֙נוּ֙ נִרְדָּ֔פְנוּ יָגַ֖עְנוּ [לֹא כ] (וְלֹ֥א ק) הֽוּנַֽח־לָֽנוּ׃

איכה 5:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
על צוארנו נרדפנו יגענו [לא כ] (ולא ק) הונח־לנו׃

Links
Lamentations 5:5Lamentations 5:5 Text AnalysisLamentations 5:5 InterlinearLamentations 5:5 MultilingualLamentations 5:5 TSKLamentations 5:5 Cross ReferencesLamentations 5:5 Bible HubLamentations 5:5 Biblia ParalelaLamentations 5:5 Chinese BibleLamentations 5:5 French BibleLamentations 5:5 German Bible

Bible Hub
Lamentations 5:4
Top of Page
Top of Page