Leviticus 15:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
376 [e]wə-’îšוְאִ֕ישׁand of any manNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־ifConj
3318 [e]ṯê-ṣêתֵצֵ֥אgo outVerb
4480 [e]mim-men-nūמִמֶּ֖נּוּfrom himPrep
7902 [e]šiḵ-ḇaṯ-שִׁכְבַת־of copulationNoun
2233 [e]zā-ra‘;זָ֑רַעseedNoun
7364 [e]wə-rā-ḥaṣוְרָחַ֥ץthen he shall washVerb
4325 [e]bam-ma-yimבַּמַּ֛יִםin waterNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1320 [e]bə-śā-rōwבְּשָׂר֖וֹhis fleshNoun
2930 [e]wə-ṭā-mêוְטָמֵ֥אand be uncleanVerb
5704 [e]‘aḏ-עַד־untilPrep
6153 [e]hā-‘ā-reḇ.הָעָֽרֶב׃the eveningNoun
Hebrew Texts
ויקרא 15:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִ֕ישׁ כִּֽי־תֵצֵ֥א מִמֶּ֖נּוּ שִׁכְבַת־זָ֑רַע וְרָחַ֥ץ בַּמַּ֛יִם אֶת־כָּל־בְּשָׂרֹ֖ו וְטָמֵ֥א עַד־הָעָֽרֶב׃

ויקרא 15:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואיש כי־תצא ממנו שכבת־זרע ורחץ במים את־כל־בשרו וטמא עד־הערב׃

Links
Leviticus 15:16Leviticus 15:16 Text AnalysisLeviticus 15:16 InterlinearLeviticus 15:16 MultilingualLeviticus 15:16 TSKLeviticus 15:16 Cross ReferencesLeviticus 15:16 Bible HubLeviticus 15:16 Biblia ParalelaLeviticus 15:16 Chinese BibleLeviticus 15:16 French BibleLeviticus 15:16 German Bible

Bible Hub
Leviticus 15:15
Top of Page
Top of Page