Leviticus 6:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3605 [e]kōlכֹּ֛לAnyoneNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־whoPrt
5060 [e]yig-ga‘יִגַּ֥עshall touchVerb
1320 [e]biḇ-śā-rāhבִּבְשָׂרָ֖הּits fleshNoun
6942 [e]yiq-dāš;יִקְדָּ֑שׁshall be holyVerb
834 [e]wa-’ă-šerוַאֲשֶׁ֨רthat on thatPrt
5137 [e]yiz-zehיִזֶּ֤הthere is sprinkledVerb
1818 [e]mid-dā-māhמִדָּמָהּ֙of its bloodNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
899 [e]hab-be-ḡeḏ,הַבֶּ֔גֶדany garmentNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁר֙whatPrt
5137 [e]yiz-zehיִזֶּ֣הit was sprinkledVerb
5921 [e]‘ā-le-hā,עָלֶ֔יהָuponPrep
3526 [e]tə-ḵab-bêsתְּכַבֵּ֖סyou shall washVerb
4725 [e]bə-mā-qō-wmבְּמָק֥וֹםin the placeNoun
6918 [e]qā-ḏōš.קָדֹֽשׁ׃holyAdj
Hebrew Texts
ויקרא 6:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כֹּ֛ל אֲשֶׁר־יִגַּ֥ע בִּבְשָׂרָ֖הּ יִקְדָּ֑שׁ וַאֲשֶׁ֨ר יִזֶּ֤ה מִדָּמָהּ֙ עַל־הַבֶּ֔גֶד אֲשֶׁר֙ יִזֶּ֣ה עָלֶ֔יהָ תְּכַבֵּ֖ס בְּמָקֹ֥ום קָדֹֽשׁ׃

ויקרא 6:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כל אשר־יגע בבשרה יקדש ואשר יזה מדמה על־הבגד אשר יזה עליה תכבס במקום קדש׃

Links
Leviticus 6:27Leviticus 6:27 Text AnalysisLeviticus 6:27 InterlinearLeviticus 6:27 MultilingualLeviticus 6:27 TSKLeviticus 6:27 Cross ReferencesLeviticus 6:27 Bible HubLeviticus 6:27 Biblia ParalelaLeviticus 6:27 Chinese BibleLeviticus 6:27 French BibleLeviticus 6:27 German Bible

Bible Hub
Leviticus 6:26
Top of Page
Top of Page