Micah 4:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֨וֹםIn that dayNoun
1931 [e]ha-hūהַה֜וּאIn thatPro
5002 [e]nə-’um-נְאֻם־saidNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הthe LORDNoun
622 [e]’ō-sə-p̄āhאֹֽסְפָה֙will I assemble herVerb
6760 [e]haṣ-ṣō-lê-‘āh,הַצֹּ֣לֵעָ֔הthat haltsVerb
5080 [e]wə-han-nid-dā-ḥāhוְהַנִּדָּחָ֖הand her that is driven outVerb
6908 [e]’ă-qab-bê-ṣāh;אֲקַבֵּ֑צָהI will gatherVerb
834 [e]wa-’ă-šerוַאֲשֶׁ֖רand her thatPrt
7489 [e]hă-rê-‘ō-ṯî.הֲרֵעֹֽתִי׃I have afflictedVerb
Hebrew Texts
מיכה 4:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בַּיֹּ֨ום הַה֜וּא נְאֻם־יְהוָ֗ה אֹֽסְפָה֙ הַצֹּ֣לֵעָ֔ה וְהַנִּדָּחָ֖ה אֲקַבֵּ֑צָה וַאֲשֶׁ֖ר הֲרֵעֹֽתִי׃

מיכה 4:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ביום ההוא נאם־יהוה אספה הצלעה והנדחה אקבצה ואשר הרעתי׃

Links
Micah 4:6Micah 4:6 Text AnalysisMicah 4:6 InterlinearMicah 4:6 MultilingualMicah 4:6 TSKMicah 4:6 Cross ReferencesMicah 4:6 Bible HubMicah 4:6 Biblia ParalelaMicah 4:6 Chinese BibleMicah 4:6 French BibleMicah 4:6 German Bible

Bible Hub
Micah 4:5
Top of Page
Top of Page