Nahum 2:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8179 [e]ša-‘ă-rêשַׁעֲרֵ֥יThe gatesNoun
5104 [e]han-nə-hā-rō-wṯהַנְּהָר֖וֹתof the riversNoun
6605 [e]nip̄-tā-ḥū;נִפְתָּ֑חוּshall be openedVerb
1964 [e]wə-ha-hê-ḵālוְהַֽהֵיכָ֖לand the palaceNoun
4127 [e]nā-mō-wḡ.נָמֽוֹג׃shall be dissolvedVerb
Hebrew Texts
נחום 2:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שַׁעֲרֵ֥י הַנְּהָרֹ֖ות נִפְתָּ֑חוּ וְהַֽהֵיכָ֖ל נָמֹֽוג׃

נחום 2:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שערי הנהרות נפתחו וההיכל נמוג׃

Links
Nahum 2:6Nahum 2:6 Text AnalysisNahum 2:6 InterlinearNahum 2:6 MultilingualNahum 2:6 TSKNahum 2:6 Cross ReferencesNahum 2:6 Bible HubNahum 2:6 Biblia ParalelaNahum 2:6 Chinese BibleNahum 2:6 French BibleNahum 2:6 German Bible

Bible Hub
Nahum 2:5
Top of Page
Top of Page