Nehemiah 2:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3318 [e]wā-’ê-ṣə-’āhוָאֵצְאָ֨הAnd I went outVerb
8179 [e]ḇə-ša-‘ar-בְשַֽׁעַר־by the gateNoun
1516 [e]hag-gayהַגַּ֜יאof the valleyNoun
3915 [e]lay-lāh,לַ֗יְלָהby nightNoun
413 [e]wə-’el-וְאֶל־and even beforePrep
6440 [e]pə-nêפְּנֵי֙the face ofNoun
5869 [e]‘ênעֵ֣יןwellNoun
8577 [e]hat-tan-nîn,הַתַּנִּ֔יןthe dragonNoun
413 [e]wə-’el-וְאֶל־and untoPrep
8179 [e]ša-‘arשַׁ֖עַרportNoun
830 [e]hā-’aš-pōṯ;הָאַשְׁפֹּ֑תthe dungNoun
1961 [e]wā-’ĕ-hîוָאֱהִ֨יand viewedVerb
7663 [e]śō-ḇêrשֹׂבֵ֜ר.. .. ..Verb
2346 [e]bə-ḥō-w-mōṯבְּחוֹמֹ֤תthe wallsNoun
3389 [e]yə-rū-šā-limיְרוּשָׁלִַ֙ם֙of JerusalemNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
  [ham-p̄ō-r-wā-ṣîm[הַמְפֹרוָצִים -  
  ḵ]כ] -  
  (hêm(הֵ֣ם -  
  q)ק) -  
6555 [e](pə-rū-ṣîm,(פְּרוּצִ֔יםwere broken downVerb
  q)ק) -  
8179 [e]ū-šə-‘ā-re-hāוּשְׁעָרֶ֖יהָand the gatesNoun
398 [e]’uk-kə-lūאֻכְּל֥וּthereof were consumedVerb
784 [e]ḇā-’êš.בָאֵֽשׁ׃by fireNoun
Hebrew Texts
נחמיה 2:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וָאֵצְאָ֨ה בְשַֽׁעַר־הַגַּ֜יא לַ֗יְלָה וְאֶל־פְּנֵי֙ עֵ֣ין הַתַּנִּ֔ין וְאֶל־שַׁ֖עַר הָאַשְׁפֹּ֑ת וָאֱהִ֨י שֹׂבֵ֜ר בְּחֹומֹ֤ת יְרוּשָׁלִַ֙ם֙ אֲשֶׁר־ [הַמְפֹרוָצִים כ] (הֵ֣ם ׀ ק) (פְּרוּצִ֔ים ק) וּשְׁעָרֶ֖יהָ אֻכְּל֥וּ בָאֵֽשׁ׃

נחמיה 2:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואצאה בשער־הגיא לילה ואל־פני עין התנין ואל־שער האשפת ואהי שבר בחומת ירושלם אשר־ [המפרוצים כ] (הם ׀ ק) (פרוצים ק) ושעריה אכלו באש׃

Links
Nehemiah 2:13Nehemiah 2:13 Text AnalysisNehemiah 2:13 InterlinearNehemiah 2:13 MultilingualNehemiah 2:13 TSKNehemiah 2:13 Cross ReferencesNehemiah 2:13 Bible HubNehemiah 2:13 Biblia ParalelaNehemiah 2:13 Chinese BibleNehemiah 2:13 French BibleNehemiah 2:13 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 2:12
Top of Page
Top of Page